رقیبان انتخاباتی مجلس خبرگان دراستان ایلام

سيدمجتبي طاهري" ، "محسن فقيهي سرشكي"، "رحيم محمدي" ، "الله وردي مقدسي فرد" چهار داوطلب نمایندگی انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری دراستان ايلام هستند که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -6روز