دوشنبه 29 مهر 1398

شورای شهر ایلام عاجز از انتخاب شهردار

به  دنبال استعفاي شهردار قبلي، شهرداري ايلام حدود سه ماه است به صورت سرپرستي اداره مي شود و اين در حالي است كه بر اساس قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا، انتخاب شهردار براي شهر از ميان افراد واجد صلاحيت، بر عهده شوراي اسلامي شهر است. اين قانون 29 وظيفه را براي شوراي اسلامي شهر برشمرده كه نخستين آنها، انتخاب شهردار است.
استاندار ايلام با اشاره به اين كه اعضاي شوراي اسلامي شهر ايلام موظفند، هرچه سريعتر با توجه به فرصت باقيمانده نسبت به معرفي و تعيين شهردار اقدام نمايند، مي گويد: با توجه به پايان فرصت قانوني سه ماهه اعضاي شوراي اسلامي شهر ايلام براي انتخاب شهردار، تاكنون اقدام عملي صورت نگرفته است.
علي محمد آزاد مي افزايد: در صورت معرفي نشدن شهردار واجد شرايط براي تصدي شهرداري ايلام، شوراي اسلامي شهر ايلام برابر ماده 73  قانون شوراها و شهرداريها با مشكل روبرو خواهد شد.
وي اظهار مي دارد: اعضاي شوراي اسلامي شهر ايلام بر اساس نظرات شخصي و اختلافهاي قبلي با شهردار وقت، وي را در 28  اسفند ماه سال گذشته مجبور به استعفا كردند.
مهندس علي محمد آزاد مي گويد: در اين ارتباط، اعضاي شوراي اسلامي ايلام به تازگي در بين خود اقدام به معرفي دو نفر از اعضاي اين شورا براي تصدي شهرداري ايلام كردند كه نتوانستند شرايط لازم را براي احراز تصدي پست شهرداري كسب نمايند.
آزاد مي افزايد: اعضاي شوراي اسلامي شهر ايلام تاكنون نتوانسته اند بودجه امسال شهرداري ايلام را تصويب كنند و اين درحالي است كه آنان در سال گذشته هم نتوانستند بودجه تصويب شده شهرداري را اجرايي كنند.
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر ايلام تعيين نشدن به موقع شهردار را موجب فرصت سوزيهاي جبران ناپذيري براي شهر ايلام مي داند و ابراز اميدواري مي كند: با تسريع در تعيين تكليف شهردار ايلام، بتوان بخشي از عقب ماندگيهاي ماه هاي اخير اين شهر را جبران كرد.گفتني است، ايلام ماه هاست بدون شهردار است و اين امر، يعني عدم انتخاب شهردار از سوي شوراي اسلامي شهر، موجب سردرگمي و بلاتكليفي شهروندان شده، به گونه اي كه خدمات شهري نيز به صورت كامل از سوي شهرداري ارائه نمي گردد.

نظرات ارسال نظر