شنبه 3 اسفند 1398

ثبت۱۰ اثر طبیعی و معنوی ایلام در آثار ملی

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان ايلام از ثبت 10 اثر طبيعي و معنوي اين استان در آثار ملي كشور خبر داد. فريدون محمدي به مهر گفت: هم اكنون پرونده اين 10 اثر طبيعي و معنوي كه شامل 5 اثر طبيعي و 5 اثر معنوي است در حال تكميل شدن به منظور ثبت در آثار ملي كشور است.
 وي بيان كرد: غار زينه گان شاخص ترين اثر طبيعي استان ايلام براي ثبت در آثار ملي است و از ديگر آثار طبيعي تنگ رازيانه، تنگ شمشه، غار برزرد و درياچه دو قلوي گياه گاو است كه در آثار ملي ثبت مي‌شوند.

اين مسوول با اشاره به اين‌كه آثار معنوي استان ايلام شامل سنت‌ها و مراسم‌ها مي‌شود، خاطرنشان كرد: اين  آيين‌ها شامل تعاون در كشاورزي، دعاي باران، عروسي ايلام، آتش نوروزي، آيين چمر است كه توسط كارشناسان شناسايي شده‌اند.

اين مسوول يادآور شد: ثبت اين آثار طبيعي و معنوي مي‌تواند كمك زيادي در جهت شناساندن پيشينه استان ايلام در كشور داشته باشد.

نظرات ارسال نظر