فرودگاه ایلام چهارماه تعطیل میشود

به منظور تکمیل و اصلاح باند فرودگاه شهدای ایلام ، پروازهای این فرودگاه به مدت چهار ماه تعطیل می شود.

به گزارش ایرنا ، مرتضی گچکوب ، مدیر فرودگاه شهدای ایلام در این باره اظهار داشت:بر اساس رایزنی انجام شده ، قرار است که کلیه پروازهای فرودگاه ایلام از طریق فرودگاه استان کرمانشاه انجام شود.
وی افزود :اصلاح و تطویل باند فرودگاه براساس محاسبه های انجام شده چهار ماه به طول خواهد انجامید و در این مدت کلیه پروازها در فرودگاه کرمانشاه انجام خواهد شد.

گچکوب تصریح کرد : در روزهای آینده پیمانکار کار تکمیل و اصلاح و تطویل باند فرودگاه مشخص و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت :با ترمیم و تطویل باند فرودگاه ایلام زمینه مناسب برای افزایش پروازها و استفاده از هواپیماهای نیمه سنگین فراهم می شود.

گچکوب افزود:ترمیم و توسعه فرودگاه ایلام یکی از مصوبات ارزشمند هیئت دولت بوده است که اکنون در دست اقدام است.

وی خاطرنشان کرد:برای ترمیم و توسعه باند فرودگاه ایلام ۲۰ میلیارد ریال اعتبار از محل سفر اخیر هیئت دولت به این استان اختصاص یافته است .

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه