بیانیه کانون دانشجویان و داش‌آموختگان استان ایلام در محکومیت حادثه ۷/ اردیبهشت/ ۱۳۸۷ در ایوان‌غرب

تاريخ چند هزارساله ايران‌زمين فراز و نشيب‌هاي تلخ و شيريني را شاهد بوده كه تجزيه و تحليل و بررسي علل و عوامل چگونگي پيش‌آمدن اين رويدادها كه به نحوي تاريخ اين سرزمين جاودان را تحت‌تأثير خود قرار داده، وقت و زمان زيادي را مي طلبد. متأسفانه به دليل عوامل چند به‌خصوص نداشتن مطالعه و آگاهي از گذشته، اين وقاع و رويدادها همواره براي ملت ما تكرار و در هر دوره بايد شاهد پيش‌آمدن اين وقايع تلخ و دردمند باشيم.
امروز احساس ما اين بوده و هست كه نظام و حكومت در ايران، هم بر استقلال و هم بر آزادي مبتني بر حكومت همگان(جمهوري) و از همه مهمتر مباني و اصول اساسي آن براساس مباني اعتقادي دين پاك و مقدس اسلام بنا نهاده شده كه متأسفانه در برخي موارد برخلاف آنچه كه تصور مي‌رود، عمل مي‌شود. در برخي از جريانات پيش‌آمده تصاويري از مقابل ديدگانمان گذر مي‌كنند كه غير قابل باور و متصور براي هر انسان فهيم و آزاد‌انديش است. در اين راستا چاره‌اي جز سپردن آن در حافظه‌ي تاريخي(شفاهي) خود نيستيم، زيرا از آن شرم داريم كه آن را به نسلهاي آينده انتقال داد.
سه دهه از انقلاب ضد سلطنتي مي‌گذرد و امروز نسل نوانديش اين انقلاب به ميدان آمده تا با تفكرات و انديشه‌هاي خود مبتني بر شعار انقلاب شكوهمند(اسقلال آزادي جمهوري اسلامي) در عرصه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي و... حضوري پرشور و مشاركتي فعال داشته باشند. نسلي كه هيچ مانعي را در برابر اجراي عدالت و احقاق حقوق طبيعي خود نمي‌بينند و حاضرند براي گرفتن آن قلب‌هاي پاك خود را به گلوله‌هاي آتشين بسپارند. نسلي از تبار آزاديخواهان و آزادانديشان، اين سياوش‌(ان) پاك‌نهاد و نجيب.
نسل نوانديش و فهيم امروز نمي‌پذيرد كه نظر خلاف واقعيت به او تحميل شود، او به دنبال واقعيتي است كه به آن اعتقاد دارد. پس مي‌طلبد كه به جاي گلوله‌هاي ‌سرب آتشيتن به اين قلب‌هاي پاك، پاسخي منطقي به اين خوسته‌هاي به حق داده شود تا اينگونه شاهد وقايع تلخ و ناگوار نباشيم. نوجوان و جوان ايوان، ايلام و... از  اين قاعده مستثني نبوده و نخواهد بود. بيائيد به اين جوانان اطمينان دهيد كه حضور در ميدان‌هاي رقابتي مختلف سياسي، و... مطمئن‌ترين و امن‌ترين عرصه براي حضور اين دلهاي پاك باشد. مطمئن‌ترين ميدان حضور براي اين نوانديشان، اين آزادانديشان، اين آينده‌سازان كه مي‌بايست فردا چهر‌ه‌هاي برجسته‌ي علمي كشور و چه ‌بسا جهاني باشند، و يا سكانداران مديريت عرصه‌هاي مختلف در جامعه را به دست گيرند، فراهم نمود.  نه اينكه خفقان بوجود آورد و اين گلهاي نوشكفته را كه با هزاران اميد و آرزو و اشتياق وصف‌ناپذيركه نخستين حضور و مشاركت شادي‌آفرين خود را جشن مي‌گرفتند، خشكانيد. و جامعه و فرداي آن را از وجود پرشور و شوق و دانش و بينش آزاد‌انديشي آنها محروم كرد.
مديريت كلان يك جامعه بايد داراي فاكتورهاي لازم چون؛ تخصص، تعهد، استفاده از خرد جمعي، لياقت و شايستگي، آگاه بودن به دانش و مسائل روز، داشتن مشاوران شايسته و... باشد. كه متأسفانه مديران سطوح مختلف استان ايلام از چنين فاكتورهايي محروم بوده و همين امر موجب شده تا شاهد حوادث ناگواري چون حادثه روز 7/ ارديبهشت/ 1387 در ايوان غرب هستيم. كه نوجوان12 ساله(اشكان بي‌باك)، ميلاد حسني و كسري ميري 16 ساله قربانيان اين مديريت بي‌تدبيري و نابخردانه‌ي مسؤلان استان شدند. در اين حادثه بيش‌از 15 نفر نيز زخمي شدند.
كانون دانشجويان و دانش‌آموختگان استان ايلام ضمن محكوم نمودن هرگونه تشنج و ناامني در جامعه و اعلام هر گونه همكاري در جهت برقراري نظم و امنيت در استان، از همه‌ي مسؤلان كشوري(قواي سه‌گانه) به جد خواستار پيگيري و بررسي موضوع بوده و ضمن شناسايي و  مجازات عاملان اين جنايات كه در هر پست و لباس و درجه و يا مقامي كه هستند، مي‌باشد. ما به صرف بركناري از خدمات دولتي عاملان اين جنايت قانع نبوده و خواستار مجازات آنها در برابر قانون و وجدانهاي‌ پاك و بيدار مردم هستيم. اعتقاد ما براين است كه عاملان اين حادثه، خود از دشمنان اصلي مردم و برهم زنندگان نظم و امنيت جامعه هستند.    
      
8/ارديبهشت/ 1387
كانون دانشجويان و داش‌آموختگان استان ايلام
 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 9روز