سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان حوادث اخیر ایلام را تقبیح و خواستار پیگیری موضوع شد

جلسه مشترك روساي استاني ، اعضاي شوراي سياست گذاري، اعضاي كميته تبليغات و شوراي مركزي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان برگزار شد.

عبدالله ناصري، سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، با اعلام اين خبر در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت:« در اين جلسه روساي ستادهاي استاني با بررسي وضعيت انتخابات جمع بندي هاي خود را ارائه دادند و آنچه مورد تاكيد قرارگرفت ائتلاف گسترده به عنوان يك تجربه موفق در ميان اصلاح طلبان بود.»

وي افزود:« در اين جلسه تاكيد همگان بر حفظ ائتلاف بود و اينكه ستاد ها هسته هاي اوليه‌ي خود را در سراسر كشور داشته باشند و كماكان با همين ساختار خود را براي انتخابات رياست جمهوري آينده آماده كنند.»

ناصري در توضيح محتوي مباحث مطرح شده در اين باره در جلسه ستاد اصلاح‌طلبان، افزود:« دوستان در ستاد هاي استاني اشاره داشتند به اينكه براي رياست جمهوري بايد به طور جدي در قالب يك ائتلاف وارد شد، چرا كه اوضاع بسيار حساس و خصوصا آثار و تبعات مشكلات اقتصادي در شهرستان ها و استانهاي كشور محسوس است و فردي بايد بيايد كه بتواند مورد اجماع عمومي واقع شده و قابليت برون رفت از مشكلات را داشته باشد و مشخصا تمام روساي استاني اعضاي ستاد و دبيران كل احزاب بر اين نكته تاكيد داشتند كه نخبگان و بزرگان اصلاح طلبان آقاي خاتمي را براي حضور در انتخابات رياست جمهوري متقاعد كنند.»

ناصري ادامه داد:« آنچه مجدد مورد تاكيد قرار گرفت خوشحالي عمومي روساي ستادهاي استاني بود از اينكه علي رغم محدويت‌ها، مجلسي شكل گرفت كه براي جناح مقابل قابل پيش بيني نبود.»

وي ادامه داد:« همچنين گزارش مبسوطي از وضعيت رخ داده در شهر ايوان در استان ايلام ارائه شد و اظهار تاسف عمومي و تقبيح عملكرد مسوولين بر اين سر حادثه مورد تاكيد قرار گرفت.»

سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان درخاتمه گفت:« در نشست روز گذشته اصلاح طلبان در تهران ضمن تقبيح اين حادثه، از مسوولين وزرات كشور ، نيروهاي مسلح ، شوراي عالي امنيت ملي و شخص رييس جمهور خواسته شد كه موضوع را پيگيري كرده و مسببين اين حادثه را محاكمه كنند.»

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -4روز