رئیس هیئت نظارت وبازرسی انتخابات استان:غائله ایوان ربطی به تأخیر در اعلام نتیجه انتخابات ندارد

حجت الاسلام سپهر درمصاحبه  اختصاصي با خبرنگار ما گفت : درارتباط با تأخير اعلام نتيجه انتخابات درحوزه ايلام روند قانوني ، شرعي وعرفي ازسوي هيئت هاي اجرايي ونظارت كاملا رعايت شده است ودراين رابطه خلافي صورت نگرفته است .
ايشان افزود : چون صراحت قانون بيان دارد كه درانتخابات پس از تجميع آرا توسط هيئت اجرايي شهرستان ، هيئت نظارت شهرستان پس از بررسي ومطابقت با فرم 49 ، صحت آرا  راحاصل نمايد. آنوقت به مسئولين مربوطه وزارت كشور وهيئت نظارت مركز ارسال مي شود .
رئيس هيئت نظارت وبازرسي انتخابات استان ايلام گفت : يكي ازعلل تأخير درنتيجه انتخابات اعلام آمار چندگانه ازسايت ستاد انتخابات كشور وبرخي سايت هاي محلي وآمار هيئت اجرايي وادعاي اينكه آقاي قنبري نفر اول است موضوع رابراي هيئت نظارت شهرستان بسيار حساس كرده كه ناچار به بازشماري مجدد  آرا شوند .
ايشان افزود : درقانون انتخابات ماده 4 آئين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 78/9/21 هيئت وزيران تصريح دارد كه اگر هيئت نظارت شهرستان حضور نداشت ويا معذوراتي براي امضاي صورتجلسات داشت ، فرماندار وهيئت اجرايي مي توانند روند اجراي انتخابات را پي گيري وصورتجلسات را امضا وارسال  نمايند  وماده 5 همين آئين نامه اين تكليف را بر هيئت هاي اجرايي مترتب نموده است .
حجت الاسلام سپر اظهار داشت : ضمنا  فرماندارمركزحوزه انتخابيه حدودا رأس ساعت 7 صبح صورتجلسه مبني برآراي كانديداها را به ستاد انتخابات كشور اعلام  ودقيقا ساعت 7/30  بامداد روز هفتم ارديبهشت تصوير آن را براي هيئت نظارت نيز ارسال نموده است .
ايشان درارتباط با غائله ايوان گفت : ازنظر اينجانب فائله ايوان هيچ ربطي به انتخابات ندارد ، چون نه درايام تبليغات بوده ونه درروز اخذ رأي ، اين گردهمايي ها بعدازهرانتخاباتي جلوي فرمانداري ها توسط هواداران  كانديداهاي راه يافته  وراه نيافته مرسوم است . كما اينكه درسطح كشور ازاين قبيل تجمعات دردوره هاي گذشته واين دوره صورت گرفته است كه باتدابير مديران اجرايي بدون كوچكترين مشكلي چنين غائله هايي ختم به خير شده اند . همچنانكه براي جمهوري اسلامي وامنيت ملي كشور باتدبير مديران كارآمد ازتهديد به فرصت مغتنمي تبديل شده است .
ايشان افزود :  به عزيزاني كه بدنبال تبري جستن ازسرخردل تقصير هستند  توصيه مي كنم كه دنبال فراگيري علوم مديريتي وتدبيري باشند كه اوج توانمندي يك مدير بويژه سياسيون درمديريت بحران مشخص مي شود .
حجت الاسلام سپهر درارتباط با نقش  احزاب سياسي درغائله ايوان گفت :  بنده بخشي از غائله ايوان را تحريك سياسي احزاب وفعالان سياسي مي دانم كه به گزارشات مستند جلساتي درشب هاي قبل از غائله داشته اند   . ضمنا آقاي دكتر قنبري باتوجه به حضور مكررش درهيئت نظارت واطلاعات متقني كه به ايشان داده شده است ، درخصوص رأي ايشان واينكه نفر دوم است درساعات اوليه صبح ( 3/30) وتضمين سلامت انتخابات  ،  مي طلبيد كه  ايشان دراطلاع رساني دقيق وشفاف به هواداران خود به اين موضوع كمك مي كرد  كه متأسفانه اينگونه نشد .
ايشان افزود : حال با توجه به نامه احزاب دوم خردادي به مقام معظم رهبري واطلاع  رساني نادرست درمطبوعات محلي ، سايت هاي خبري ومحافل عمومي  ، اگر اين موضوع اغتشاش ايوان را مربوط به انتخابات بدانند ، بدون شك درسلامت انتخابات بي تأثير نخواهد بود .
ايشان درپايان گفت : بنده ضمن اعلام همدردي با خانواده هاي مصيبت ديده ايوان وابراز تأسف ازاينكه امنيت كشور دراين غائله مورد خدشه قرار گرفت ودر سطح داخلي وخارجي بازتاب هايي را درپي داشت ، به سياسيون كم تجربه ونپخته مجددا توصيه مي كنم كه غائله ايوان را به انتخابات مرتبط نكنند وبگذارند مجموعه نظارت برابر قانون ازآراي مردم  صيانت وشكايات را مورد بررسي قرار دهد .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 13ماه و 8روز