جمعه، خورشید گرفتگی در ایلام

پديده خورشيد گرفتگي در ايلام روي مي دهد.
مؤسسه ژئو فيزيک دانشگاه تهران اعلام کرد : اين پديده در ايلام روز جمعه يازدهم مردادمـاه اتفاق مي افتد .
براساس اعلام رئيس مؤسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران خورشيد گرفتگي در ايلام ساعت 14و40 دقيقه روز جمعه آغاز مي شود و ساعت 15و 32 دقيقه به حداکثر مي رسد .
در ايلام اين خورشيد گرفتگي در ساعت 16 و 19 دقيقه خاتمه مي يابد .
در اين حالت از خورشيد گرفتگي ماه 14 درصد از سطح خورشيد را مي پوشاند .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 11ماه و -16روز