پدیده خشکسالی "زلزله خاموش"

پديده خشكسالي از اواخر سال گذشته دامنگير مناطق مختلف استان ايلام شده و خسارت قابل توجهي به زيربخشهاي كشاورزي استان ايلام وارد كرده است.

به گفته مسوولان مرتبط باموضوع در سال زراعي جاري ‪ ۱۰۰‬درصد مزارع ديم و ‪ ۴۰‬درصد مزارع آبي استان ايلام دچار خسارت ناشي از خشكسالي شده‌اند.

"خسرو شهبازي" رييس سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام دراين‌باره گفت:
سال گذشته ‪ ۱۴۰‬هزار هكتار از اراضي ديم و آبي زير كشت گندم در اين استان دچار خسارت شده كه در نهايت در مجموع حدود ‪ ۵۰‬هزار تن گندم در اين اراضي برداشت شد.

وي افزود: اين درحالي است كه طي سالهاي گذشته دراستان ايلام بيش از ‪۲۶۰‬ هزار تن گندم توليد شده است.

شهبازي تصريح كرد: بر اساس برآورهاي انجام شده تاكنون ‪ ۵۰۰‬ميليارد ريال حجم خسارات وارده شده به بخش كشاورزي است كه بايد با اختصاص اعتبارات ويژه اين ميزان خسارات جبران شود.

رييس سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام گفت: از اين ميزان خسارت حدود ‪۱۱۴‬ ميليارد ريال خسارت به مزارع كشاورزي استان ايلام وارد شده است.

شهبازي افزود: اين ميزان خسارت به واسطه خشكسالي بي‌سابقه در مزارع كشاورزي استان ايلام به وجود آمده است.

وي ادامه داد: اين خشكسالي به ‪ ۱۶۵‬هزار هكتار از اراضي ديم استان ايلام خسارت وارد كرده است.

وي اضافه كرد:البته اين ميزان خسارت تا اواسط تيرماه برآورد شده و امكان افزايش ميزان خسارتها در ماه‌هاي آتي نيز وجود دارد.

شهبازي تصريح كرد: اين دستگاه اجرايي با رايزينهاي مختلف با مسوولان مرتبط باموضوع درصدد احقاق حق كشاورزان خسارت ديده است.

وي ادامه داد: باتوجه به اينكه عشاير استان نيز با مشكلات ناشي از خشكسالي مواجه شده‌اند و براي تغذيه دامهاي خود با مشكلات فراوني دست و پنجه نرم مي‌كنند، اعتبار ويژه‌اي براي جبران خسارت به اين قشر در نظر رفته شده است.

معاون برنامه‌ريزي استاندار ايلام گفت:‪ ۴۱‬ميليارد ريال براي تامين علوفه، خريد دام عشاير، آبرساني، باغات و توسعه كشت گياهان اختصاص يافته است.

"حجت‌الله فرجي" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: اين ميزان اعتبار به تازگي از محل ماده ‪ ۱۰‬قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به اين بخش در استان ايلام اختصاص يافته است.

وي ادامه داد: اين اعتبار بزودي با مبادله موافقتنامه‌هاي مربوطه به دستگاه‌هاي مرتبط باموضوع پرداخت مي‌شود.

وي اضافه كرد: اين دستگاه اجرايي آمادگي دارد در اسرع وقت موافقتنامه ها را مبادله كند.

فرجي تصريح كرد: استان ايلام يكي از استانهاي مواجه با پديده خشكسالي بوده كه براي مقابله با آن برنامه‌هاي مختلفي تدوين شده است.

معاون طرح و برنامه سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام نير در اين‌باره گفت: اين دستگاه اجرايي پيش بيني خريد ‪ ۳۰۰‬هزار راس دام مازاد برنياز عشاير در استان ايلام كرده است.

"علي اشرف منصوري" افزود: اما با اعتبارهاي اختصاص يافته امكان خريد ‪ ۴۰‬هزار دام وجود دارد.

وي ادامه داد: تاكنون شركت پشتيباني امور دام ‪ ۲۰‬هزار دام مازاد عشاير ايلام را خريداري كرده است.

وي گفت:اين اقدام مهم دولت در راستاي حمايت از دامداران ايلام در راستاي مقابله با خشكسالي و كاهش زياندهي دامداران در اين استان اجرا شده است.

وي ادامه داد: كار خريد دام مازاد عشاير با استقرار دو اكيپ در مناطق جنوبي استان ايلام انجام شده است.

مدير طرح و برنامه سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام گفت: همچنين سه هزار تن علوفه براي تغذيه دامهاي عشاير اين استان نياز است.

وي افزود: با توجه به پديده خشكسالي سال زراعي جاري مراتع استان با كمبود علوفه مواجه شده و اين مهم عشاير استان را نگران كرده است.

وي ادامه داد: اين دستگاه اجرايي براي جبران اين مهم برنامه‌ريزي كرده است.

وي اضافه كرد: تاكنون ‪ ۵۰۰‬تن علوفه براي تامين غذايي دامهاي عشاير استان از استانهاي مجاور تهيه شده است.

منصوري تصريح كرد: علاوه براين طرحهاي مختلفي براي كاهش اثرات خشكسالي براي عشاير اين استان تدوين شده كه خريد دام عشاير و آبرساني سيار به مناطق عشايري از جمله اين برنامه‌هاست.

وي گفت: تاكنون براي اجراي اين مهم ‪ ۳۱‬ميليارد ريال از محل اعتبارات حوادث غير مترقبه در اين استان هزينه شده است.

رييس ستاد شعب بانك كشاورزي استان ايلام گفت: پس از تاييد خسارات وارد شده به مزارع و مراتع از سوي ستاد حوادث غير مترقبه استان، كار برآورد خسارت ناشي از خشكسالي در اين استان شروع شده است.

"محمدرضا خاني" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: درسال زراعي گذشته ‪ ۶۷‬هزار هكتار از اراضي ديم و آبي و ‪ ۱۹‬هزار هكتار از مراتع اين استان بيمه شدند.

وي ادامه داد: اين ميزان زمين زراعي مربوط به كشتهاي گندم، جو و كلزا است.

وي اضافه كرد: اكنون گروه‌هاي كارشناسي اين بانك در حال برآورد خسارتهاي وارده به مزارع بيمه‌اي هستند.

خاني افزود: پس از اتمام برآورد كار مزراع، بررسي مراتع استان نيز در دستور كار قرار مي‌گيرد.

مديرستاد بانك كشاورزي استان ايلام گفت: براساس پيش بيني‌هاي انجام شده حدود ‪ ۶۰‬ميليارد ريال خسارت به مزارع و مراتع اين استان وارد شده است.

وي ادامه داد: تا پايان شهريور ماه كار برآورد و پرداخت خسارتهاي ناشي از خشكسالي به كشاورزان و بهره برداران اين استان به اتمام خواهد رسيد.

براساس نظر كارشناسان مرتبط باموضوع حجم خسارت وارده‌به مجموعه كشاورزي استان از دو روش بيمه‌اي و غير بيمه‌اي پرداخت خواهد شد.

در روش بيمه‌اي خسارات ناشي از خشكسالي به بيمه‌گذاران و در روش غير بيمه‌اي از طريق اعتبارات حوادث غير مترقبه پرداخت خواهد شد.

نماينده كشاورزان خبره استان ايلام نيز ضمن انتقاد از برآورد خسارتهاي وارده به كشاورزان استان ايلام گفت: تنها ‪ ۴۰‬درصد از اراضي كشاورزي اين استان تحت پوشش بيمه صندوق كشاورزي قرار دارند.

"لطف‌الله مير" افزود: ‪ ۶۰‬درصد مابقي اراضي استان ايلام تحت هيچ بيمه‌اي نيست.

وي ادامه داد: استان ايلام داراي حدود ‪ ۳۵۰‬هزار هكتار زمين كشاورزي است كه سالانه به كشت انواع محصولات زراعي قرار مي‌گيرد.

وي افزود: امسال نيز با وقوع خشكسالي ‪ ۱۰۰‬درصد مزارع ديم استان و ‪۵۰‬ درصد مزارع آبي استان تاكنون خسارت ديده‌اند.

وي گفت: مسوولان مرتبط باموضوع بايد در خصوص پرداخت خسارت از روشهاي ديگري بيمه ياري كشاورزان استان ايلام بشتابند.

مير اضافه كرد: سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام با همكاري ستاد حوادث غير مترقبه استان و ديگر ارگانهاي مرتبط باموضوع بايد در اولين فرصت نسبت به برآورد خسارت كشاورزان اقدام كنند.

وي ادامه داد: عدم تحقق اين مهم سبب وارد شدن خسارات مالي فراواني به كشاورزان اين استان شده كه به غير از كشاورزي منبع درآمدي براي خانوادهايشان ندارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 11ماه و -16روز