پدیده خشکسالی "زلزله خاموش"

پديده خشكسالي از اواخر سال گذشته دامنگير مناطق مختلف استان ايلام شده و خسارت قابل توجهي به زيربخشهاي كشاورزي استان ايلام وارد كرده است.

به گفته مسوولان مرتبط باموضوع در سال زراعي جاري ‪ ۱۰۰‬درصد مزارع ديم و ‪ ۴۰‬درصد مزارع آبي استان ايلام دچار خسارت ناشي از خشكسالي شده‌اند.

"خسرو شهبازي" رييس سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام دراين‌باره گفت:
سال گذشته ‪ ۱۴۰‬هزار هكتار از اراضي ديم و آبي زير كشت گندم در اين استان دچار خسارت شده كه در نهايت در مجموع حدود ‪ ۵۰‬هزار تن گندم در اين اراضي برداشت شد.

وي افزود: اين درحالي است كه طي سالهاي گذشته دراستان ايلام بيش از ‪۲۶۰‬ هزار تن گندم توليد شده است.

شهبازي تصريح كرد: بر اساس برآورهاي انجام شده تاكنون ‪ ۵۰۰‬ميليارد ريال حجم خسارات وارده شده به بخش كشاورزي است كه بايد با اختصاص اعتبارات ويژه اين ميزان خسارات جبران شود.

رييس سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام گفت: از اين ميزان خسارت حدود ‪۱۱۴‬ ميليارد ريال خسارت به مزارع كشاورزي استان ايلام وارد شده است.

شهبازي افزود: اين ميزان خسارت به واسطه خشكسالي بي‌سابقه در مزارع كشاورزي استان ايلام به وجود آمده است.

وي ادامه داد: اين خشكسالي به ‪ ۱۶۵‬هزار هكتار از اراضي ديم استان ايلام خسارت وارد كرده است.

وي اضافه كرد:البته اين ميزان خسارت تا اواسط تيرماه برآورد شده و امكان افزايش ميزان خسارتها در ماه‌هاي آتي نيز وجود دارد.

شهبازي تصريح كرد: اين دستگاه اجرايي با رايزينهاي مختلف با مسوولان مرتبط باموضوع درصدد احقاق حق كشاورزان خسارت ديده است.

وي ادامه داد: باتوجه به اينكه عشاير استان نيز با مشكلات ناشي از خشكسالي مواجه شده‌اند و براي تغذيه دامهاي خود با مشكلات فراوني دست و پنجه نرم مي‌كنند، اعتبار ويژه‌اي براي جبران خسارت به اين قشر در نظر رفته شده است.

معاون برنامه‌ريزي استاندار ايلام گفت:‪ ۴۱‬ميليارد ريال براي تامين علوفه، خريد دام عشاير، آبرساني، باغات و توسعه كشت گياهان اختصاص يافته است.

"حجت‌الله فرجي" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: اين ميزان اعتبار به تازگي از محل ماده ‪ ۱۰‬قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به اين بخش در استان ايلام اختصاص يافته است.

وي ادامه داد: اين اعتبار بزودي با مبادله موافقتنامه‌هاي مربوطه به دستگاه‌هاي مرتبط باموضوع پرداخت مي‌شود.

وي اضافه كرد: اين دستگاه اجرايي آمادگي دارد در اسرع وقت موافقتنامه ها را مبادله كند.

فرجي تصريح كرد: استان ايلام يكي از استانهاي مواجه با پديده خشكسالي بوده كه براي مقابله با آن برنامه‌هاي مختلفي تدوين شده است.

معاون طرح و برنامه سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام نير در اين‌باره گفت: اين دستگاه اجرايي پيش بيني خريد ‪ ۳۰۰‬هزار راس دام مازاد برنياز عشاير در استان ايلام كرده است.

"علي اشرف منصوري" افزود: اما با اعتبارهاي اختصاص يافته امكان خريد ‪ ۴۰‬هزار دام وجود دارد.

وي ادامه داد: تاكنون شركت پشتيباني امور دام ‪ ۲۰‬هزار دام مازاد عشاير ايلام را خريداري كرده است.

وي گفت:اين اقدام مهم دولت در راستاي حمايت از دامداران ايلام در راستاي مقابله با خشكسالي و كاهش زياندهي دامداران در اين استان اجرا شده است.

وي ادامه داد: كار خريد دام مازاد عشاير با استقرار دو اكيپ در مناطق جنوبي استان ايلام انجام شده است.

مدير طرح و برنامه سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام گفت: همچنين سه هزار تن علوفه براي تغذيه دامهاي عشاير اين استان نياز است.

وي افزود: با توجه به پديده خشكسالي سال زراعي جاري مراتع استان با كمبود علوفه مواجه شده و اين مهم عشاير استان را نگران كرده است.

وي ادامه داد: اين دستگاه اجرايي براي جبران اين مهم برنامه‌ريزي كرده است.

وي اضافه كرد: تاكنون ‪ ۵۰۰‬تن علوفه براي تامين غذايي دامهاي عشاير استان از استانهاي مجاور تهيه شده است.

منصوري تصريح كرد: علاوه براين طرحهاي مختلفي براي كاهش اثرات خشكسالي براي عشاير اين استان تدوين شده كه خريد دام عشاير و آبرساني سيار به مناطق عشايري از جمله اين برنامه‌هاست.

وي گفت: تاكنون براي اجراي اين مهم ‪ ۳۱‬ميليارد ريال از محل اعتبارات حوادث غير مترقبه در اين استان هزينه شده است.

رييس ستاد شعب بانك كشاورزي استان ايلام گفت: پس از تاييد خسارات وارد شده به مزارع و مراتع از سوي ستاد حوادث غير مترقبه استان، كار برآورد خسارت ناشي از خشكسالي در اين استان شروع شده است.

"محمدرضا خاني" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: درسال زراعي گذشته ‪ ۶۷‬هزار هكتار از اراضي ديم و آبي و ‪ ۱۹‬هزار هكتار از مراتع اين استان بيمه شدند.

وي ادامه داد: اين ميزان زمين زراعي مربوط به كشتهاي گندم، جو و كلزا است.

وي اضافه كرد: اكنون گروه‌هاي كارشناسي اين بانك در حال برآورد خسارتهاي وارده به مزارع بيمه‌اي هستند.

خاني افزود: پس از اتمام برآورد كار مزراع، بررسي مراتع استان نيز در دستور كار قرار مي‌گيرد.

مديرستاد بانك كشاورزي استان ايلام گفت: براساس پيش بيني‌هاي انجام شده حدود ‪ ۶۰‬ميليارد ريال خسارت به مزارع و مراتع اين استان وارد شده است.

وي ادامه داد: تا پايان شهريور ماه كار برآورد و پرداخت خسارتهاي ناشي از خشكسالي به كشاورزان و بهره برداران اين استان به اتمام خواهد رسيد.

براساس نظر كارشناسان مرتبط باموضوع حجم خسارت وارده‌به مجموعه كشاورزي استان از دو روش بيمه‌اي و غير بيمه‌اي پرداخت خواهد شد.

در روش بيمه‌اي خسارات ناشي از خشكسالي به بيمه‌گذاران و در روش غير بيمه‌اي از طريق اعتبارات حوادث غير مترقبه پرداخت خواهد شد.

نماينده كشاورزان خبره استان ايلام نيز ضمن انتقاد از برآورد خسارتهاي وارده به كشاورزان استان ايلام گفت: تنها ‪ ۴۰‬درصد از اراضي كشاورزي اين استان تحت پوشش بيمه صندوق كشاورزي قرار دارند.

"لطف‌الله مير" افزود: ‪ ۶۰‬درصد مابقي اراضي استان ايلام تحت هيچ بيمه‌اي نيست.

وي ادامه داد: استان ايلام داراي حدود ‪ ۳۵۰‬هزار هكتار زمين كشاورزي است كه سالانه به كشت انواع محصولات زراعي قرار مي‌گيرد.

وي افزود: امسال نيز با وقوع خشكسالي ‪ ۱۰۰‬درصد مزارع ديم استان و ‪۵۰‬ درصد مزارع آبي استان تاكنون خسارت ديده‌اند.

وي گفت: مسوولان مرتبط باموضوع بايد در خصوص پرداخت خسارت از روشهاي ديگري بيمه ياري كشاورزان استان ايلام بشتابند.

مير اضافه كرد: سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام با همكاري ستاد حوادث غير مترقبه استان و ديگر ارگانهاي مرتبط باموضوع بايد در اولين فرصت نسبت به برآورد خسارت كشاورزان اقدام كنند.

وي ادامه داد: عدم تحقق اين مهم سبب وارد شدن خسارات مالي فراواني به كشاورزان اين استان شده كه به غير از كشاورزي منبع درآمدي براي خانوادهايشان ندارند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال