پرتاب نارنجک به منزل یکی از فرماندهان انتظامی

منزل فرمانده نيروي انتظامي شهرستان ايوان غرب ديشب با پرتاب نارنجک صوتي مورد حمله قرار گرفت.بگزارش البرز اين حمله دقايق پاياني شب صورت گرفته و صداي انفجار ناشي از آن ساکنان محل را وحشت زده کرد

يک منبع با تأييد اين خبر گفت : اين اقدام ضد امنيتي که خوشبختانه با تلفات جاني همراه نبود منجر به شکسته شدن تعدادي شيشه ساختمان مسکوني فرمانده نيروي انتظامي شهرستان ايوان و همسايگان نزديک شد.

در پي انفجار مأموران امنيتي در محل حاضر شدند و درتعقيب عامل يا عاملان  حادثه هستند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 3روز