گزیده نشریات: وقتی یک مرد می گرید! (شکوه آزادی)

گزارشی خواندنی و جذاب از مراسم تودیع و معارفه استانداران ایلام

وقتی یک مرد می گرید!

« امروز، عزيزي جاي خود را به عزيز ديگري مي‌دهد»؛ اين اولين جمله‌ي رسمي جلسه‌ي توديع و معارفه استاندار سابق و جديد استان ايلام بود كه بر زبان مجري اين مراسم جاري شد. صفري فرماندار دهلران به نمايندگي از مديران استان در اين جلسه سخنراني كرد و از ايلامِ قبل از انقلاب، ايلامِ پس از انقلاب، تلاشهاي صادقانه و پيگيريهاي مجدانه مهندس علي آزاد استاندار سابق و ...  سخن بر زبان آورد. پس از وي علي عزتي نماينده‌ي حوزه‌ي جنوب استان در مجلس شوراي اسلامي به نمايندگي از نمايندگان مردم استان در مجلس صحبت كرد تا اين بار و در  جلسه‌ي توديع و معارفه اي، جنوبي‌هاي استان، ايلاميان را نمايندگي كنند.
عزتي فرصت را مناسب ديد تا بلكه به اخباري كه از زبان وي مبني بر «‌اصرار داشتن برانتخاب استاندار بومي در ديدار با سرپرست وزارت كشور» منتشر شده بود پاسخي داده باشد. اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس هشتم شوراي اسلامي، خبر منتشره‌ي فوق را تكذيب و با گفتن جمله‌ي « بنده با انتخاب گزينه غيربومي بعنوان استاندار ايلام حساسيت نداشته و در ديدار با جناب آقاي هاشمي(سرپرست وزارت کشور) هم گفتم كه اگر حتي شخصي را از يك سفارتخانه دور افتاده<ي كشورمان در كشور ديگري مشروط به اينكه فردي اجرايي و قوي باشد بعنوان استاندار ايلام بياورند استقبال مي‌كنم» تلاش نمود تا بلكه بر خبر بومي گرا بودنِ خويش خط بطلان بكشد. عزتي در گفته هايي گاهاً متناقض بر مقصر نبودن علي آزاد تأكيد داشت و ايشان را فردي قوي برمي‌شمرد، اما از اجرايي نشدن برخي از مصوبات هيئت دولت در استان سخن گفت و گفت: « عليرغم آنكه بازارچه‌ي مرزي دهلران در سفر اول هيئت دولت توسط معاون وزير نفت كلنگ‌زني شد اما تا به امروز پيمانكار آن معرفي نشده است.» اين نماينده‌ي مجلس كه کراراً به اجرايي بودن خويش و فرماندار بودنش در قالب مثالها و مباحث مختلف اشاره مي‌كرد، افزود: «در زمينه‌ي انعكاس مشكلات و مصيبتهاي بوجود آمده به دليل وقوع خشكسالي در استان، متأسفانه ميان ميزان اين مشكلات كه مردم ما را مصيبت‌زده كرده است با آمار‌ها و ارقامي كه بر روي كاغذ آمده و به مسئولين انعكاس يافته تفاوتهاي فاحش وجود دارد و واقعيات بيش از آن است كه به مركز انعكاس يافته است و من از اين موضوع در تعجبم!»‌ البته عزتي از بيانِ عملي نشدن برخي از مصوبات سفر اول هيئت دولت در استان بعنوان خدمت به دولت ياد كرد و به اجرايي نشدن مصوباتي مانند بازارچه‌ي مرزي دهلران اشاره و بيان كرد:«عليرغم مصوبه‌ي دولت مبني بر تمديد وامهاي كشاورزان، هنوز در اين زمينه كار خاصي صورت نگرفته و بانكها با اختصاص شعبات خاصِ قضايي، ‌مردم را به دستگاه قضايي معرفي مي‌كنند.»
پرداختنِ مفصل به عوارض پديده خشكسالي در استان، پرداخت نشدن بخش زيادي از مطالبات فرهنگيان،‌ جدي بودن مشكلات استان در زمينه راههاي مواصلاتي و شبكه‌هاي ارتباطي،‌ از ديگر مباحثي بودند كه توسط عزتي طرح و به مذاق علي آزاد و برخي از مديران مرتبط خوش نيامد و اين را به راحتي مي<شد از نحوه‌ي حركات و همهمه‌هاي برخي از حضار در لحظه‌ي منعقد شدن اين كلامها بر زبان عزتي فهميد!
علي آزاد كه بايد زين پس عنوان «استاندار سابق ايلام» را به ايشان اطلاق نمود طبق عرف مرسوم اينگونه جلسات، فرصت يافت تا براي آخرين لحظات در مقامِ استاندار، آخرين دفاعياتش از عملكرد دوره‌ي استانداريش را براي حضار و البته در پاسخ به منتقدانش كه از بدِ روزگار، طيفهاي متنوعي از اصلاح<طلبان گرفته تا «رايحه خوش خدمت» و« حاميان دولت»‌ از جناح اصولگرا را هم تشكيل مي‌داد در صفحات تاريخ، ثبت و ضبط نمايد.
آزاد همانطوريكه در ابتداي مسئوليتش، تجربه‌ي استانداريش را تجربه‌اي شخصي نمي‌دانست و آنرا تجربه‌ي مديريت بومي ذکر مي کرد و همگان را به همكاري و همراهي با آن فرا مي‌خواند،‌ امروز باز هم تا‌زندگان به استانداري خويش را تازندگان به مديريت بومي و « نه شخص علي آزاد» معرفي كرد!‌
اگر چه مهندس علي آزاد بنا به گفته‌ي خويش، زمان جلسه را براي بيان عملكرد و توفيقات حاصل شده كافي نمي‌دانست اما سعي نمود با ارائه‌ي آمار، ارقام، كدها و آدرسهاي گوناگون در زمينه‌هاي مختلف،‌ استانداريِ خويش را نمودي عيني و واقعيتي تبلور يافته از شعار «‌ما مي‌توانيم» دكتر احمدي نژاد جلوه داده و اين شعار رئيس كابينه‌ي نهم را در استان اثبات شده ذكر کند!
اگر چه نگارنده‌ي اين متن براي حتي يك لحظه تلاش و كوشش اولين استاندار بومي، احترام قائل است اما از نكات جالب گزارش عملكرد ايشان در اين جلسه، طبق روال جلسات گذشته‌ي وي كه البته در اين مراسم با جديت بيشتري به آن مي پرداخت«تخطئه كردن فعاليتهاي تمام دولتهاي گذشته در استان»‌ بود بطوريكه گزارش ايشان از واژه‌هايي مانند:«‌تا قبل از اين دولت اكثر مدارس پوسيده بودند، ‌ناوگان حمل و نقل شهري فقط چند اتوبوس پوكيده و زوار دررفته بودند،‌ استان ايلام استاني خدمات بگير بود كه نفت و آرد و گوشتش از استان‌هاي ديگر تأمين مي‌شد و حتي براي افتتاح كشتارگاه يك گوساله از همدان آورده بودند،‌ راههاي ارتباطي مالرو و مشكل‌دار بودند، ‌به صنعت نفت و گاز توجه چنداني نشده بود،‌ بيمارستانها در حد اورژانس بودند،‌ فرودگاه در هفته يك پرواز داشت،‌‌ نرخ بيكاري بالا بود و ... » مالامال بود!‌
از ديگر نكات جالب گزارش ايشان، جداي از اينكه هيچگونه ذكري از فعاليتهاي فرهنگي،‌ سياسي و اجتماعي و مهمتر از همه برگزاري انتخابات در آن نرفته بود، استفاده كردن از افعال آينده مانند:«‌ ... شروع خواهد شد، ... ‌تأمين كنيم،‌ ... به اتمام خواهد رسيد، ... ‌تحويل دهيم، ... تأييد شود» و يا در دست مطالعه بودن بسياري از اين فعاليتها بود؛ در برخي از موارد نيز مديران دستگاههاي اجرايي مرتبط با موضوع فعاليت را شاهد خويش قرار دادن از ديگر نكات جالب توجه اين گزارش بود.
علي آزاد، اگر چه كتمان كردن فعاليتهاي دوره‌ي مديريتش را حتي به همفكرانش هم تحت نام «‌خوديها» نسبت داد، اما بخش پاياني صحبتهايش را به گله‌گذاري از مطبوعات منتقدش اختصاص داد. آخرين صحنه‌هاي تراژدي سنگين و البته غمگين استانداري آزاد با جاري شدن سيل اشك بر گونه‌هايش به پايان مي‌رسيد؛ در حالتي بين گريه و گله توأمان، آزاد چه غمگنانه مي‌گفت:‌« 895 روز را بعنوان استاندار در خدمت مردم و دولت بودم؛‌ 9 روز مرخصي رفتم؛‌ ساعت ۵/۷ صبح مي‌آمدم ساعت 11 شب بر مي‌گشتم؛‌ از همه تشكر مي‌‌كنم؛ از رسانه‌ها كه خيلي‌هايشان به من توهين و فحاشي كردند؛‌ گفتم اگر كسي با تخريب و فحاشي به من خوشحال مي‌شود بگذار بشود؛‌ از هيچ كسي شكايت نكردم چون در مرام من و اين دولت نبود كه از كسي شكايت كند؛ از نشرياتي كه به خاطر بازيهاي سياسي كه ما 8 سال آنها را تحمل كرديم ولي آنها 2 سال ما را تحمل نكردند تشكر مي‌كنم. در اين مدت دم برنياوردم و نشريه‌اي كه الآن توقيف شده ( منظور هفته‌نامه محلي بوتك ارگان غيررسمي رايحه‌ي خوش و حاميان دولت)‌ توسط من نبوده بلكه نماينده‌ي مجلس ازش شكايت كرده ...»؛ در اين لحظه درست روبروي جلوسگاه آزاد و غراوي،‌ قريب به 7 متر آنورتر، آنسوي ميز معارفه،‌ لطيف صادقي يار راستينِ علي<محمد که گفته مي<شود رفاقتشان به سال 61 بر مي گردد و عضو اصلي ستاد وي در انتخابات مجلس هفتم بود در حاليكه عينكش را از چشمانش خارج كرده بود با فغان و هق هق، گريه‌هاي علي آزاد را همراهي مي‌كرد؛‌ صادقي كه آخرين دَين خود را با تهيه ي فيلمي تبليغاتي از زندگي اداري آزاد از ديروز تاکنون براي پخش در اين مراسم ادا کرده بود از ابتداي جلسه در حالتي از غم و اندوه فرو رفته بود؛ اگر چه تلاش بسيار کرد تا غم مضاعف خويش از فرود آزاد را پنهان نمايد، اما با ديدن اشک بر گونه<هاي آزاد، تمام وجودش اشک شد و از چشمانش بيرون ريخت؛ شايد ديگر گريه كردن تنها کاري بود که از دستان مشاور اطلاع رساني آزاد بر مي آمد و البته راهي براي التيام آلام خويش که عليرغم جنس رسانه ايش هنوز از اين آلام سخن نگفته است!
آخرين ديالوگ آزاد، يك خواهش بود:«با بعدي (منظور غراوي) اين كار را كه با من كرديد نكنيد!» غم و اندوه بر فضا سايه افکنده بود؛ عده‌اي با كف زدن، آزاد را دلداري مي‌دادند و عده‌اي ديگر با فرستادن صلوات ايشان را به صبوري بيشتر فرا مي خواندند!
هاشمي سرپرست وزارت كشور به رسم ديرينه به تمجيد از ايلاميان پرداخت و گفت:« ايلام و ايلامي شايسته‌ي خدمت است و دولت عدالت<محور عزم جدي دارد اين استان را به جايگاه واقعي خودش،‌ به جايگاهي كه شايسته‌ي آن است برساند.»
سرپرست وزارت كشور هدف اصلي برگزاري مراسم را توديع مهندس آزاد و معارفه مهندس غراوي اعلام كرد و گفت:«اگر قرار بود اين رفتنها نباشد، آمدنهايي نبود و الآن هم مهندس آزاد اينجا نبودند و روزي هم بايد توديع مهندس غراوي(‌لبخند كمرنگ غراوي) را شاهد باشيم.» هاشمي به نمايندگي از هيأت دولت از خدمات آزاد تشكر كرد و گفت:‌ » تصميم براين شد خدمتگزارِ ديگري ادامه‌ي مسئوليت در اين استان را بعهده بگيرد و با توجه به اينكه مهندس غراوي از چهره‌هاي آشنا به استان بود و به دليل اينكه در اين استان در بخش عمراني تلاش بيشتري بيش از آنچه بوده اتفاق بيفتد، مورد تأييد هيئت دولت قرار گرفت«‌.
 اگر چه قول و قرارها و توصيه‌هاي لازم به استانداران از طرف دولت، قبل از جلسه معارفه و شايد قبل از انتخاب فرد به استانداري انجام مي‌گيرد اما سرپرست وزارت كشور شايد به جهت گرفتن تضمين‌هاي قويتر در حضور حضار و خصوصاً رسانه‌ها رسماً توصيه‌هاي خويش به غراوي را بيان كرد كه مهمترين توصيه‌ي به ايشان پس از تعامل و خوشرفتاري با مردم، دستوري بود که در پوشش توصيه به وي عرضه شد:«استفاده از تمام نيروهاي خط امام و رهبري و كساني كه بناشان بر عدالت و مهرورزي است در مديريتها و فرصتهاي موجود بطور عادلانه»؛ شايد اين توصيه شيرين ترين بخش جلسه براي برخي«رايحه خوشي ها» و «حاميان دولت» حاضر در مجلس بود و شايد هم چراغ سبزي تا بلكه زين پس بيشتر از گذشته به سمت تصدي مديريتها و شاهرگهاي تصميم گيري استان خيز بردارند!‌ اگر چه اين نواصولگرايان در انتصاب استانداري از ميان خويش و يا نزديک به خويش در مبارزه اي طولاني ناکام مانده بودند و عليرغم بيشترين مخالفتها با مديريت آزاد در استان، حتي شنيده مي شد بيشترين مخالفتها و کارشکنيها در راه استانداري غراوي پس از انتخاب شدن وي در هيئت دولت از جانب آنان صورت گرفته که البته هنگامي که ايرج نديمي نماينده اصلاح طلب مردم لاهيجان در مجلس ششم و هفتم شوراي اسلامي و از دوستان نزديک رئيس جمهور پس از اعلام خبر انصراف غراوي از استاندار شدن ايلام بعنوان کانديداي استانداري ايلام در جلسه هيئت دولت مطرح شده بود تسليم حضور غراوي در استان شده و با تعجيل فراوان، غراوي را بر نديمي، مرد تذکرهاي مجلس هفتم و عضو فراکسيون اقليت آن ترجيح داده اند!
همگي سخنرانان بياناتشان را نقل كرده بودند و گرماي طاقت فرساي سالن جلسه، عرصه را بر حاضران مراسم تنگ كرده بود تا غراوي سخنان و صحبت‌هاي اصلي خويش را به جلسات بعدي كه زين پس در قامت استاندار ايلام برگزار خواهد كرد موكول كند اما در نطق پنج دقيقه‌اي وي به زعم نگارنده نكات جالبي نهفته بود آنجا كه مي‌گفت:«قطعاً همگي مي‌دانند كه آقاي آزاد تلاشهاي زيادي داشته و بنده در طول سه -چهارماه كه بعنوان معاون عمراني در كنار ايشان بودم از توان و تجربه ايشان لذت مي‌بردم و بنده هم تمام توانم را گذاستم ولي تمام شرايط دست به دست هم دادند تا از استان بروم و شايد باورمان نمي‌شد شرايط طوري رقم بخورد كه دوباره به استان برگردم».
تركمن مردِ استان، اولين سكانسهاي سريال استانداري خويش را در حالي رقم مي‌زد كه نخستين ديالوگهاي آنرا اينچنين بيان مي‌كرد:«از حُسن اعتماد دولت، خصوصاً جناب آقاي دکتر احمدي<نژاد که با تشويق و ترغيبهاي خويش مرا به حضور در استان فراخواندند تشکر مي<کنم، از تمامي عزيزان در راستاي پيگيري مسائل توسعه استان طلب كمك مي‌كنم؛ از مسئولين محترم، نماينده‌ي ولي فقيه در استان كه حق پدري بر گردن ما دارد و از نمايندگان محترم مجلس و ... طلب ياري و همكاري دارم؛هدفم جز خدمت چيز ديگري نيست و مطمئن باشيد در كنارتان خواهم بود».
‌ از ديگر نكات جالب توجه اين مراسم، عدم حضور دكتر قنبري نماينده مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي بعنوان غايب بزرگ جلسه و حضور مداوم و مستمر ولي لطفي، يار غار و معاون پشتيباني علي آزاد در کنار وي از ابتدا تا انتهاي مراسم بود. البته عدم صدور كارت حضور در جلسه براي مديرمسئول دوهفته نامه بوتك و ممانعت از ورود ايشان به جلسه‌ي توديع كسي كه اين هفته نامه در آخرين شماره‌ي منتشره‌اش از خداحافظي وي به« تشييع جنازه مديريت بومي» تعبير كرده بود از ديگر حاشيه هاي اين مراسم بود!

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز