۶۰ هزار هکتار از اراضی جنگلی ایلام به آفت لورانتوس آلوده هستند

مديركل منابع طبيعي استان گفت: بيش از30 درصد منابع طبيعي استان را جنگل تشكيل مي‌دهد.

مهندس عبدالرضا بازدار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد:2ميليون هكتار منابع طبيعي در سطح استان وجود دارد كه از اين ميزان، 641 هزار هكتار آن پوشش جنگلي است.

مهندس بازدار با اشاره به اين كه در حال حاضر بيش از 3 هزار نفر هميار افتخاري منابع طبيعي هستند، افزود: با دعوت از كاركنان ادارات، ‌شهروندان و ساير افراد علاقه‌مند به حافظت از منابع طبيعي، ‌ساعي حفظ اين نعمت خدا دادي هستيم.

رييس سازمان منابع طبيعي استان در خصوص مبارزه با آفت لورانتوس اظهار كرد: 3 ميليارد ريال اعتبار براي مبارزه با اين آفت در سطح 10 هزار از اراضي جنگلي استان پيش‌بيني شده است.

وي افزود:60 هزار هكتار از اراضي جنگلي ايلام به آفت لورانتوس آلوده هستند كه به همراه خشكسالي امسال باعث تضعيف منابع طبيعي استان شده است.

بازدار در مورد نقش تصفيه كنندگي هوا توسط جنگلها در هنگام بارش و گرد و غبار گفت: در هنگام بارش گرد وغبار به ازاي هر هكتار فضاي جنگلي، 70 تن از اين آلودگي در اين اراضي ذخيره مي‌شود كه نقش ماسك را براي مردم ايفا مي‌كند.

عبدالرضا بازدار درباره پوشش سبز استان گفت: 13 پارگ جنگلي و فضاي سبز به مساحت 10 هزار هكتار در سطح استان موجود است كه در اين راستا نيز 300 كيلومتر از راههاي بين شهري استان زير پوشش كمربند سبز حاشيه راهها قرار گرفته است.

وي در پايان اضافه كرد: امسال بهره برداري از محصولات جنگلي را ممنوع كرديم زيرا برداشت محصول اين اراضي با توجه به خشكسالي موجود، عامل استرس زايي در جنگلها محسوب مي‌شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 12روز