۷ساعت قطع برق درمهران به علت قطع خطوط

در حالي كه بر اساس اعلام نظر كارشناسان شهرستان گرمسيري مهران اكنون چند روزي است كه يكي از گرمترين نقاط كشور به دليل افزايش دماي هوا مبدل شده است اما به واسطه قطع هفت ساعته برق مردم اين شهرستان شرايط بسيار سختي را تحمل مي‌كنند.

قطع طولاني مدت برق در اين شهرستان و گرماي طاقت فرسا زندگي را براي شهروندان اين شهرستان بسيار سخت و غير قابل تحمل كرد.

يكي از شهروندان مهراني گفت: به دليل قطع طولاني مدت برق در گرماي بالا بسياري از مردم دچار گرما زدگي شده‌اند.

"علي حسني" افزود: گرما در اين شهرستان به حدي بود كه مردم مجبور به تعطيل كردن محل كار و كسب خود شدند.

وي گفت : متاسفانه به رغم تماس مكرر با اداره برق متاسفانه هيچ اقدامي در اين خصوص صورت نگرفت.

چند تن ديگر از شهروندان مهراني گفتند: زمانبندي قطع برق در اين شهرستان گرمسيري بسيار نامناسب است و معمولا در اوج گرما در ساعت ۱۲تا ۱۴عصر صورت مي‌گيرد.

آنان از مسوولان خواستند باتوجه به شرايط سخت زندگي در اين منطقه گرمسيري نسبت به قطع برق در اين شهرستان مرزي اقدام اساسي انجام دهند.

رييس اداره برق شهرستان مرزي مهران گفت: قطع طولاني مدت برق در اين شهرستان به دليل برخورد يك دستگاه كاميون با تير برق بوده است.

"محمد زماني" افزود: متاسفانه پس از قطع برق كه معمولا در طول روز حدود ۲/۵ساعت طول مي‌كشد برخورد كاميون با تير چراغ برق باعث آسيب رساندن به خط انتقال ۲۰كيلوواتي در خارج شهر و طولاني شدن قطع برق در اين شهرستان شد.

وي گفت: تعمير و راه اندازي پست‌هاي برق و خط انتقال به مدت ۴/۵ساعت به طول انجاميد كه باعث طولاني شدن قطعي برق در اين منطقه شد

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 3روز