اعزام ۱۲۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت برای سازندگی مناطق محروم استان ایلام

مسئول مسافرت جهادي دانشگاه علم و صنعت گفت:120 دانشجوي دختر و پسر دانشگاه علم و صنعت براي سازندگي مناطق محروم منطقه ايلام به روستاي زرين اباد اين استان اعزام شدند.
سعيد خدامي مسئول جهاد دانشگاه علم و صنعت در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزي خبر، با بيان ا ينکه اين پنجمين سال طرح جهادي سازندگي مناطق محروم است افزود: در طرح هاي گذشته دانشجويان براي سازندگي به مناطق پاوه، گناباد و سربيشه اعزام شده بودند.
وي با بيان اينکه در طرح جهادي امسال 80 دانشجوي پسر و 30 دانشجوي دختر شرکت دارند گفت: هدف از اين طرح ها در وهله اول خودسازي دانشجويان و در مرحله دوم سازندگي و فعاليت هاي فرهنگي، علمي، اموزشي و پژوهشي است.
خدامي ادامه داد: در طرح سازندگي 9 طرح ناتمام از اردوي جهاد سمنان تکميل خواهد شد و 4 طرح ديگر که ساخت 8 منزل مسکوني و يک مسجد است، اجرايي مي شود.
مسئول گروه جهادي دانشگاه علم و صنعت افزود:تجهيز کتابخانه، اموزش قران، مشاوره انتخاب رشته تحصيلي براي دانش اموزان از جمله کارهاي فرهنگي اين گروه است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -5روز