سه‌شنبه 1 بهمن 1398

نامه سرگشاده سردبیر هفته‌نامه شکوه آزادی به استاندار ایلام در مورد تهدیدات اخیر مطبوعات

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم»

 نامه سرگشاده سردبير هفته‌نامه شكوه آزادي به استاندار ايلام در مورد تهديدات اخير مطبوعات توسط فرماندار ايلام

«ن»والقلم و ما يسطرون ... سوگند به قلم و آنچه مي‌نويسند. «قرآن كريم»

«نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند،‌ مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آنرا قانون معين مي‌كند.» «قانون اساسي اصل24»

 خدمت جناب آقاي مهندس غراوي استاندار محترم ايلام پس از عرض سلام و تبريكات فراوان،‌ انتصاب شايسته حضرتعالي را بعنوان استاندار ايلام تبريك گفته و توفيق روز افزونتان را از درگاه احديت مسئلت مي‌نماييم. همانطوريكه حضرتعالي مستحضريد مطابق قانونِ «وظايف و اختيارات فرمانداران» شخصِ فرماندار بعنوان« مسئول برقراري و حفظ نظم و امنيت شهرستان» معرفي شده و به همين منظور ايشان در جايگاه رئيس شوراي تأمين شهرستان، مسئوليت تأمين و حفظ امنيت شهروندان را در قلمرو مأموريت خويش بر عهده دارد و چنانچه امنيت شخص و يا اشخاصي در جامعه مورد تعرض و يا تجاوز قرار گيرد فرماندار جزو اولين مسئولاني است كه طبق قانون، مأمن و پشتيبان آن قرار گرفته و شهروندان بايد داد خويش را به نزد وي برده و ايشان است كه با نظارت بر حُسن اجراي قوانين و مقررات، فضايي امن را براي فعاليت و تكاپوي تمامي شهروندان حوزه‌ي مسئو ليت خويش بوجود آورده تا بلكه جامعه را در آسودگي خاطر در راه و مسير تعالي و پيشرفت قرار دهد و البته جنابعالي نيز آگاهيد كه معروف است«‌هر چه بگندد نمكش زنند واي بر آن روز كه بگندد نمك»؛ وضعيت پيش آمده براي مطبوعات منتقد فعاليتهاي جناب آقاي اسماعيلي، فرماندار ايلام نيز از اين قاعده مستثني نيست. هفته‌نامه شكوه آزادي و برخي ديگر از مطبوعات محلي استان نيز با اعتقاد به مشي خيرخواهانه‌ي خويش و با رعايت قانون مطبو عات، خصوصاً ماده 3 اين قانون كه بيان مي‌دارد:«مطبوعات حق دارند كه نظرات، ‌ا نتقادات سازنده، پيشنهادات،‌ توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند» اخيراً در انتقاد به فعاليتها و عملكرد فرماندار ايلام در زمينه‌هاي مختلف مطالبي را به رشته‌ي تحرير در آورده كه در آن مطالب كه به پيوست به حضور ارسال مي گردد با استناد به واقعيتهاي موجود و از جمله عكسهاي متنوع، عملكرد و ميزان موفقيت فرماندار ايلام در بخشهاي مختلف در جهت اجرايي نمودن برنامه‌هاي دولت در حوزه‌ي شهرستان ايلام به نقد نشسته است كه متأسفانه فرماندار ايلام بجاي آنكه بعنوان ناظر و نگهبان اجراي قوانين به قانون تن دهد و در اين راستا مطابق ماده 23 قانون مطبوعات كه مقرر مي‌دارد« هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي و حقوقي ) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آنرا ظرف يكماه كتباً براي همان نشريه بنويسد و ...» به تنظيم جوابيه و ارسال توضيحات خويش در مورد مطلب منتشره اقدام نمايد و يا حتي در غير اينصورت از طريق مراجع قانوني تعريف شده موضوع را پيگيري نمايد با رويه‌اي نا‌متعارف از طريق تما‌سهاي تلفني اقدام به تهديد از طرق مختلف و ناسزاگويي به نويسندگان و دست‌اندر‌كاران مطبوعات مي‌نمايد،‌ بطوريكه ايشان در عكس العمل به مطلب منتشره در نشريه «ايلام فردا» متعاقب برگزاري جلسه‌ي معارفه‌ي حضرتعالي پس از آنكه جناب آقاي ابراهيم محمدي سردبير اين نشريه در حال ترك كردن استانداري ايلام بود بلافاصله با وي برخورد نموده كه البته اين موضوع نيز در روزنامه سراسري قدس شماره5896، پنجشنبه 27 تير 87 منتشر شده و تصوير آن به پيوست به حضور ارسال مي‌گردد. فرماندار ايلام كه البته هنوز نمي‌دانيم ايشان را بايد فرماندار بدانيم يا خير؟ اخيراً نيز در واكنش به مطلب منتشره در هفته نامه شكوه آزادي شماره 124، دوشنبه 24 تير87 با تيتر«جناب آقاي فرماندار! مردم قضاوت خواهند كرد!» به قلم اينجانب مجيد بگ‌نظري سردبير اين هفته‌نامه در روز سه‌شنبه مورخه۲۵/۴/۸۷ ساعت13:56 با بنده تماس گرفته و بدون هيچ مقدمه‌اي مرا به «كوتاه آمدن و عذر خواهي كردن» البته با الفاظي دستوري دعوت نموده كه پس از آنكه ايشان را به رعايت قوانين و حفظ شأن و جايگاه فرماندار دعوت كردم بلافاصله ايشان شروع به هتاكي، توهين و تهديد با الفاظي از قبيل:« اگر كوتاه نيايي كوتاهت مي‌كنم، مطبوعات يك عده ... ، شما براي اين مطالب از دشمنان من پول و ... مي‌گيريد، مطبوعاتي كيه؟ شما يك عده قلم به ... هستيد ، از جايي بهتون ضربه مي‌زنم كه ...، پرونده‌ها و اسنادتان را به نهادهاي امنيتي مي‌دهم، اسنادتان را منتشر مي‌كنم، مي‌دهم به قبيله ادبتان كنند،‌ كاري به سرتان مي آورم كه ... » پس از آنكه ايشان را مجدداً به نوشتن جوابيه و طرح شكايت دعوت نمودم، با تمسخر هر چه بيشتر به هتاكي خود به قشر مطبوعات پرداخته و بيان داشت:«‌عددي نيستيد كه جوابيه بنويسم». در ادامه اين گفتگوي نيم ساعته، برگزاري جلسه‌اي جهت تعامل و گفتگوي منطقي‌تر را به وي سفارش كردم و گفتم كه «ناكارآمديهاي خويش را به نام نظام تمام نكرده و كاستي‌هاي عملكرد خويش را در پشت نظام جمهوري اسلامي ايران پنهان ننمايند» و حتي به فرازي از سخنان مقام معظم رهبري مبني بر نقد‌پذيري مسئو لين و تعامل آنها با مطبوعات اشاره كردم كه وي بلافاصله مطبوعات را و البته فقط مطبوعات منتقد خويش را به «مخالفت با نظام» متهم و انتقاد از خويش را به انتقاد از نظام جمهوري اسلامي ايران با گفتن جمله‌ي «من فرماندار اين نظام هستم و اگر از من انتقاد كنيد از نظام انتقاد كرده‌ايد» تعبير نمود. و تماس خويش را به عملي كردن تهديدات در آينده پايان داد، غافل از آنكه اگر ايشان براي يكبار قانون مطبوعات را تورق نمايند خواهند ديد كه مطابق ماده 4 اين قانون «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب ويا مقاله‌اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند» و متخلف از اين امر، مطابق تبصره 1 همين قانون به«انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.» جناب آقاي غراوي! فرماندار شما در شهرستان ايلام اقدامات غير قانوني خويش را در همين حد كه ذكرشان رفت متوقف ننمود و درصدد برآمد تا بلكه به زعم خويش حتي اگر براي زهر چشمي هم كه شده تهديداتش را عملي نمايد كه در اين راستا نيروهاي نامحسوس وي! امروز صبح پنجشنبه۲۷/۴/۸۷ از باجه‌هاي مخابرات به شماره(08419350141) رأس ساعت 11:47با بنده تماس گرفته و با الفاظي مانند:«مگر نميداني حاجي فتاح 25000 رأي در انتخابات آورده؟ چرا بر عليه‌اش چرت و پرت مي‌نويسيد؟ بايد... » و حتي ساعت 18:22عصر امروز باز هم به كرات با شماره(08419340553) به نام دفاع از فرماندار شما، انواع تهديدها و فحش و ناسزاها نثارمان گرديد. جناب مهندس غراوي! به هرحال، اكنون و پس از آنكه امنيت ما توسط كسي كه به موجب قانون بايد باني و تأمين كننده‌ي امنيت‌مان باشد،‌ سلب گشته و تهديد مي‌شود از شما مقام محترم بعنوان رئيس شوراي تأمين استان كه مسئو ليت خطير «حفظ امنيت» شهروندان را در سطحي بالاتر در سطح استان عهده‌دار هستيد و همچنين از اداره اطلاعات استان، نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و ... تقاضا مي‌‌كنيم تا بلكه جلوي اينگونه بدعت‌گذاريها و حركات غيرمتعارف گرفته شود و در راستاي حفظ و حراست از ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه مطبوعات يكي از ركنهاي ركين آن است و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي كه متانت، ادب، اخلاق، مهرباني، تحمل و تأمل از اجزاء‌ لاينفك آن مي‌باشد اقدام نماييد. در پايان براي شما و تمامي خدمتگزاران خدوم و صديق نظام، آرزوي موفقيت داريم و از درگاه باريتعالي براي فرماندار ايلام، بازگشت به قانون و عاقبت‌به‌خيري را طلب مي‌نماييم.

 با تشكر فراوان مجيد بگ‌نظري، سردبير هفته‌نامه شكوه آزادي

 رونوشت:

* جناب آقاي كلهر، مشاور محترم اطلاع‌رساني رئيس‌جمهور

 * مديركل محترم سياسي- امنيتي وزارت كشور

*مديركل محترم مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 * معاون محترم سياسي-امنيتي استانداري ايلام

* مديركل محترم اداره اطلاعات استان ايلام

 * فرماندهي محترم نيروي انتظامي استان ايلام

* مدير كل محترم سياسي-امنيتي استانداري ايلام

 * مديركل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ايلام

 * مديركل محترم دادگستري استان ايلام

* دادستان محترم عمومي و انقلاب استان ايلام

*كليه‌ي مطبوعات، خبرگزاريها و رسانه‌هاي جمعي استان ايلام

نظرات ارسال نظر