شنبه 30 شهریور 1398

حاشیه های جالب مراسم تودیع و معارفه استاندار ایلام

 در زمان برگزاري جلسه توديع و معارفه استاندار ايلام، تعدادي از خودروهاي مديران و اصحاب رسانه استان و مدعوين به اين نشست رسمي كه در جلوي مكان استانداري و خيابانهاي منتهي به آن پارك شده بودند، به دستور فرمانده پليس راهنمايي و رانندگي استان در اقدامي خارج از عرف، با جرثقيل به خيابانها و كوچه هاي اطراف منتقل شده كه پس از اتمام مراسم، سرگرداني مدعويني كه خودروي خود را در محل پارك، نمي ديدند، را در پي داشت و اين در حالي بود كه هيچ كس براي پاسخگويي و دادن آدرس محل انتقال خودروها در محل حضور نداشت. صاحبان خودروها كه خود را در اين وضعيت ديدند، با پرس و جو و پرسه زدن در كوچه هاي اطراف به دنبال خودروهايشان مي گشتند كه اين امر تعجب ساكنان محل را كه با چهره  جستجوگر مديران روبرو مي شدند را به همراه داشت.

گفتني است در خيابان جلوي استانداري ايلام هيچ گونه تابلوي پارك ممنوع وجود نداشته و پيش از پارك خودروها نيز هيچ مأمور راهنمايي و رانندگي در محل حاضر نبود كه چنانچه مشكلي براي پارك خودروها وجود داشت تذكر دهند.در تماسهايي كه با راهنمايي و رانندگي گرفته شد، مشخص شد، فرمانده پليس راهنمايي و رانندگي ايلام، سرهنگ رضا ميرزاد دستور حمل و انتقال خودروها را به وسيله جرثقيل صادر كرده است.متأسفانه به دليل حمل اين خودروها با جرثقيل به طور غيرفني و ناصحيح، به تعدادي از اين خودروها خساراتي وارد شده است كه هيچ فردي مسؤوليت اين خسارتها را بر عهده نگرفته است.

* برخورد فرماندار ايلام با يكي از سردبيران هفته نامه هاي محلي استان كه عملكرد وي را به بوته نقد گذاشته بود، نيز توجه همه مدعوين را به خود جلب كرد كه با وساطت همكاران رسانه اي و برخي مدعوين از ادامه آن جلوگيري شد.

* استاندار سابق ايلام(مهندس علي محمد آزاد) در ميانه  گزارش عملكرد خود منقلب شده و اشك از چشمانش جاري شد كه با دست زدن حاضران همراه شد.

نظرات ارسال نظر