گزیده نشریات: انصرافی در کار نیست؛ غراوی می آید (ایلام فردا)

در تاريخ موارد زيادي وجود دارد که بعضي ها بدليل داشتن حب پست و مقام ، به سختي راضي به کناره گيري از مقام خويش مي شوند و با هر ابزاري و هر قيمتي درصدد حفظ خودشان بر مي آمدند در استان ما هم  بودند افرادي که پس از سالها صدارت، زمانيکه مقام ارشدش تصميم به جابجايي يا برکناري اش مي گرفت ، با ناله و فرياد و ضجه ، سعي مي کرد در افواه عموم مظلوم نمائي کرده و فرد بعدي را به شيوه اي ماکياولي هم شده از نظرها بيندازد.
اگر دنيا نباشد ، دردمنديم
وگر باشد ، به مهرش پايبنديم
درويش و غني بنده ي اين خاک درند
آنانکه غني ترند محتاج ترند
 چند مدتي است که برخي مقامات محلي از طرف مقامات مرکزي از جايگاه شان  عزل شده اند ولي به بهانه هاي مختلف همچنان پشت در پست  قبلي  باقي اند وبه ريش مردم هم مي خندند، جهت اطلاع خوانندگان  عزيز در حال حاضر امکان  ما از برکت وجود 2 استاندار -2 فرماندار  در ايلام- 2 مديرمسکن و.... برخوردار بوده که در نوع خود بي نظير و مژده ي خوبي براي مردم در جهت خدمت رساني  بيشتر و دقيق تر است چرا که اگر يکي از آنان به دليلي در مرخصي يا ماموريت بود، فرد بعدي آماه خدمتگزاري است، تخريب فرد جانشين از شگردهاي رايجي است که در استان ما به وفور موارد آن را شاهد بوده ايم  . در وضعيت کنوني هجوم سنگيني بر عليه استاندار جديد آغاز شده و به صورت سازمان يافته صددتخريب شخصيتي ايشان در تلاشند  بعنوان مثال بعضي ها که از تصميم  هيئت دولت  و شخص رياست جمهوري در تعيين استاندار جديد ناراحتند ، ايشان  را به سني بودن و مشارکتي بودن  متهم کرده اند ولي هيچ  از خود نمي پرسند که ايشان در طول مدت دولن نهم ، مدير کل فني پايتخت بوده و منشا خدمات ارزنده اي هم شده است . بنابراين   ايشان  در سه سال گذشته ، بعنوان مدير کل فني استانداري تهران از نزديک با مقامات ارشد دولت نهم  در تماس بوده و نيک پيداست که اگر او با دولت هماهنگ نبود ، هيچوقت مقام استانداري ايلام به ايشان داده نمي شد و نيک پيداست هر دولتي ، مسئولين ارشد خويش را با شناخت  انتخاب خواهد کرد و همه مي دانيم  که انتخاب استانداران با پيشنهاد وزير کشور و تائيد  هيئت دولت و در راس آن رياست جمهوري است ، بنابراين حالا که دولت يک چنين تصميمي  گرفته ، بيائيم ره راي دولت احترام گذاشته و با فرد جديد اعلام بيعت و همکاري نمائيم و بعيد هم هست که با اقدامات پراکنده بعضي ها دولت  از تصميم منصرف شود . اين روزها  بازار (اس ،ام ، اس)  در ايلام بسيار داغ  شده و عده اي با ارسال پيامک هاي مختلف از تعيين استاندار جديد خوشحال و عده اي هم درصدد تخريب استاندار جديد اند، بعنوان مثال بدون تحقيق  تعيين پيامک مي زنند  که انتخاب  استاندار سني - مشارکتي  را به مردم شيعه استان تبريک مي گوئيم. در حاليکه پيگيريهاي که شده ، شخص ايشان شيعه بوده و عضو حزب مشارکت هم نبوده است و صرف اينکه ايشان مدتي با دولت خاتمي کارکرده ، دليل مشارکتي  بودنش  نيست . علي محمد آزاد قبل از استانداري ايلام   8  سال دوران به اصطلاح مشارکتي ها، ايشان رئيس دانشگاه پيام نور استان بود ، آيا مي توانيم بگوئيم ايشان مشارکتي است ؟ همه مي دانيم که علي محمد آزاد در 8 سال دوران سازندگي ( کابينه هاشمي  معاونت عمراني استان  ، در 8 سال دوران اصلاحات ، رياست داشگاه پيام نور و الان  هم استاندار  استان است  در مورد معاونين ايشان هم همين  قضيه صحت دارد ، سئوالي که از آنها هست اين است که در زمان اصلاحات کجا بودند؟ در کنج خانه  و يا  در مسئوليت  ادارات. بنابراين افکار عمومي را دچار سرگيجه ننمائيم . و پيش از دين به اقتدار و پرستش  دولت در استان ضربه نزنيم و امانتي را که ب صورت موقت  به آنها داده شده  ، با طيب خاطر به ديگري واگذار کنند تا در پيشگاه دولت و مردم روسپيد بيرون بيايند.
مژده  دهيد باغ را
بوي بهار مي رسد

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز