اقتصاد و دارایی ایلام ۱۲۰ میلیارد ریال درآمد وصول کرده است

رئيس سازمان اقتصاد و دارايي استان ايلام گفت: اين دستگاه اجرايي طي سه ماهه اول امسال 120 ميليارد ريال درآمد وصول كرده است. 
 
به گزارش خبرگزاري فارس از ايلام، علي‌صفر امامي ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي افزود: اين ميزان درآمد وصولي در استان ايلام در مقايسه با مدت مشابه سال 86، 20 درصد رشد داشته است.
وي ادامه داد: اقتصاد و دارايي استان ايلام در سه ماهه نخست سال 86 در مجموع 90 ميليارد ريال درآمد كسب كرده است و افزايش درآمدهاي استان به واسطه شناسايي محل‌هاي جديد درآمدي در استان ايلام بوده است.
امامي تصريح كرد: البته افزايش درآمد مرز بين‌المللي مهران و اشراف مديريت ارشد استان به راهكارهاي جديد در خصوص كسب درآمد را نمي‌توان از كسب اين موفقيت چشم پوشي كرد.
رييس سازمان اقتصاد و دارايي استان ايلام گفت: كسب درآمد و افزايش سال به سال آن در توسعه عمراني و اقتصادي استان ايلام رابطه مستقيم دارد.
اين مسئول گفت: هرچه درآمد استان ايلام افزايش يابد به همان ميزان اعتبارهاي اختصاص يافته براي توسعه و پيشرفت اين استان افزايش مي‌يابد.
امامي اضافه كرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه دستگاه اقتصاد و دارايي هر استان موظف است هر سال مصوب پيش‌بيني درآمد خود را در مقايسه با سال ماقبل افزايش دهد.
رييس سازمان اقتصاد و دارايي استان ايلام گفت: براين اساس هر استان بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي هزينه‌هاي جاري خود را براساس درآمد وصولي تأمين كند.
وي گفت: اميدواريم در سال جاري نيز همانند سال‌هاي گذشته درآمد وصولي اين دستگاه اجرايي افزايش چشمگيري يابد.

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -12روز