سیستم پخش ماهواره ای شبکه محلی صدا و سیمای مرکز ایلام مورد بهره برداری قرار گرفت

سيستم پخش ماهواره اي شبكه محلي صداوسيماي مركز ايلام با حضور مهندس آزاد استاندار ايلام و جمعي از مسئولين استان مورد بهره برداري قرار گرفت .استاندارايلام در اين مراسم گفت : با بهره برداري از اين سيستم يكي از خواسته ها و آرزوهاي مردم استان ايلام برآورده شد.

مهندس آزاد استاندار ايلام به نقش بي بديل صداوسيما يدر ترويج زبان و فرهنگ بومي استان اشاره كرد و از فرمانداران خواست براي ايجاد ايستگاههاي تلويزيوني پخش برنامه هاي محلي در مناطق غير برخوردار از شبكه استاني اعتبار پيش بيني وتامين كنند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -14روز