گزیده نشریات : هرکه باد بکارد طوفان درو می کند،آزاد رفت (ایلام فردا)

مدتهاست كه شايعه رفتن علي محمد آزاد بر سر زبانهاست و در محافل مختلف بحث رفتن ايشان هميشه بود هرچند كه نزديكان ايشان با تلاش زياد مدتها رفتن آزاد را به تاخير انداختند ولي در نهايت از دست تقدير روزگار فرار نكرد و ميز و صندلي رياست كه بارها به ديگران نيز بي وفايي خودش را به اثبات رسانده بود به او هم وفا نكرد.
گويند: دست و پا بريده اي هزار پاي بشكست. صاحبدلي بر او گذر كرد و گفت: سبحان الله با هزار پاي كه داشت چون اجلش فرارسيد از بي دست و پا گريختن نتوانست.
چو آيد ز پي دشمن جان ستان
ببندد اجل پاي اسب دوان
ور آندم كه دشمن پياپي رسيد
كمان كياني نشايد كشيد
في الواقع علي محمد آزاد با خوبي ها و بديهايش رفت ولي نتايج كاري، عملكردها و برخوردهايش تا ابد در اذهان مردم باقي است. قبل از تصدي آزاد به عنوان استاندار، يكي از آرزوهاي مردم خستة اين ديار انتصاب افراد بومي در استان بود كه بلكه گشايش و فرجي در روند توسعه همه جانبة استان بنمايند، ولي افسوس كه اذهان مردم امروزه طور ديگري است. رفتن ايشان خيلي تاسف آور نيست، تاسف از آنجاست كه عملكرد نخبگان سياسي بومي ما، تا مدتها باعث خواهد شد مقامات ملي به نيروهاي بومي در اين حد اعتماد نداشته باشند و نيروهاي بومي به حاشيه روند و يا در جايگاهي پايين تر به كارگيري شوند.
به هر حال:
 هركه مزروع خود بخورد
به وقت خرمنش خوشه بايد چيد

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 17ماه و 8روز