کارگران "باربر" بیمه می‌شوند

مديركل تامين اجتماعي استان ايلام گفت: بر اساس شيوه نامه جديد سازمان تامين جتماعي كشور، از اين پس تمامي كارگران باربر بيمه مي‌شوند.

"حسن جوزيان" روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي افزود: افراد مشمول اين طرح بايد در اولين فرصت به مراجع ذيصلاح از جمله فرمانداريها، شهرداريها و يا تشكلهاي صنفي كارگري نسب به بيمه كردن خود اقدام كنند.

وي ادامه داد: اين افراد مي‌توانند به صورت گروهي و ياانفرادي به مراجع مربوطه مراجعه و مقدمات كار بيمه كردن خود را فراهم كنند.

وي افزود: دولت به اين افراد ‪ ۲۰‬درصد يارانه كمك هزينه بيمه پرداخت مي كند.

وي افزود: اجراي كامل اين برنامه براي اين قشر زحمتكش يكي از نيازهاي استان ايلام بود كه تامين اجتماعي به آن توجه ويژه‌اي كرده است.

جوزيان تصريح كرد: همچنين اين امكان نيز براي رانندگان عمومي حمل و نقل بار و مسافربر درون شهري شامل تاكسيها نيز فراهم شده است.

وي گفت: هدف تامين اجتماعي از تدوين و اجراي اين برنامه‌ها توسعه بيمه اي كليه اقشار جامعه است.

مديركل تامين اجتماعي استان ايلام گفت: در حال حاضر ‪ ۱۸۵‬هزار نفر از جمعيت استان ايلام تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دارند.

جوزيان افزود: اين تعداد شامل افراد اصلي و تبعي بيمه شده در اين استان را تشكيل مي‌دهند.

وي اضافه كرد: تامين اجتماعي ايلام موظف است، به تمام اين افراد خدمات بيمه‌اي، درماني و تسهيلات رفاهي ارايه كند.

جوزيان گفت: تسهيلات رفاهي اين دستگاه شامل مستمري بازنشستگي، از كار افتادگي، كمك هزينه اولاد، كمك هزينه عائله مندي، كالا برگ مستمري، كمك هزينه بارداري، غرامت دستمزد ايام بارداري و غيره است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -12روز