۷ هزار پناهنده عراقی به کشورشان بازگشتند

مدير دفتر مهاجرين خارجي استانداري ايلام گفت: با سقوط رژيم سابق عراق تاكنون هفت هزار پناهنده عراقي ساكن اين استان به كشورشان بازگشته اند.
به گزارش خبرگزاري فارس محمد رضا رحيمي ضمن اعلام اين مطلب افزود: علاوه بر اين در حال حاضر 8 هزار پناهنده عراقي نيز در استان ايلام سكونت دارند كه اين تعداد عراقي در دوران حكومت رژيم سابق عراق به جمهوري اسلامي ايران سفر كرده و در كشورمان پناهنده شده اند.
اين مسئول اضافه كرد: اين دستگاه اجرايي با تدوين برنامه هاي مختلف درصدد تأمين بخشي از نيازهاي پناهندگان عراقي در استان ايلام است.
رحيمي رفع معضلات حقوقي پناهندگان، ارائه كمك هاي هدفمند به گروه هاي آسيب پذير، برگزاري دوره هاي حرفه آموزي براي فراهم كردن بازگشت پناهندگان به كشورشان از جمله برنامه هاي اين دستگاه اجرايي در استان ايلام عنوان كرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز