دوشنبه 7 بهمن 1398

کاهش ۲۵ درصدی اعزام بیماران به خارج از ایلام

اعـزام بيماران به خارج از استان ايلام در 5 ماه گدشته در مقايسه بـا مـدت مشابه پـارسال 25 درصد کاهش يافت . 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي ايلام گفت: شمار بيماران اعزامي درمدت مشابه پارسال146 مورد بود که اين عده امسال به 115 مورد کاهش يافته است . 
فـلاحي تصريح کرد افزايش جذب پزشک متخصص ، راه انـدازي MRT و افزايش تخت هاي ICU از 4 مورد به 12 مورد از دلايل کاهش اعزام بيماران به خارج استان است . 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي ايلام بـا اشاره به اينکه هم اکنون 98 پزشک متخصص و 3 نفـر فـوق تخصص در استان ايـلام مشغول بـه فعاليت هستند گفت: مهر امسال عده اي پزشک متخصص و فوق تخصص در استان جذب مي شود . 
فلاحي افزود : ساخت بيمارستان 330 تختخوابي در شهر ايلام و ساخت بيمارستان با تجهيزات آنـژيوگرافي ، سي تي اسکن و MRT در مهران از ديگر بـرنـامه هـاي آينده بخش بهداشت و درمان براي افزايش خدمات بهداشتي به مردم استان عنوان کرد . 
نظرات ارسال نظر