پنج‌شنبه 21 آذر 1398

چه کسی استانداردهای پزشکی را تبیین می کند؟

عقربه هاي ساعت ده شب را نشان مي دهد و سالن انتظار خانم دكتر جاي سوزن انداختن ندارد. خانم هاي زيادي كه تعدادشان بيش از سي نفر است منتظر ورود به اتاق پزشك هستند عده اي بر صندلي هاي سالن لم داده و در حال چرت زدن هستند و عده اي ديگر كه براي نشستن آنان صندلي خالي وجود ندارد در حالي كه خستگي از سر و رويشان مي بارد به ديوار تكيه زده اند. با صداي زنگ دكتر همه به خودشان مي آيند كه آيا نوبت به آنها رسيده يا خير، منشي اسم هر بيماري را كه صدا مي زند انگار كه به پيروزي بزرگي دست يافته با غرور ولي دوان دوان به طرف اتاق پزشك راه مي افتد. در بيرون از سالن انتظار تعدادي از مردان به چشم مي خورند كه در حال قدم زدن و زير لب با خود زمزمه مي كنند به نظر مي رسد كه به شدت از خانم دكتر گله مند هستند. يكي مي گويد كه از ساعت پنج بعدازظهر داريم انتظار مي كشيم. هفته گذشته وقت گرفته ايم اكنون پس از 5 ساعت معطلي موفق به زيارت دكتر نشده ايم. خانم دكتر تاكنون بيش از صد بيمار را معاينه كرده است و اكنون كه ساعت از ده شب گذشته هنوز هم سي بيمار ديگر منتظر هستند و جالب اين كه تا چند ساعت ديگر بيماران ديگري هم به اين جمع اضافه مي شوند.
در چند دقيقه اي كه در سالن انتظار وضعيت موجود را مشاهده مي كردم موضوعي كه برايم جالب بود معاينه هر بيمار در كمتر از سه دقيقه بود. دفتر نام نويسي بيماران امروز چند صفحه بزرگ را پر كرده بود و جالب تر اين كه دكتر بعضي مواقع مطب خود را براي سركشي بيماراني را كه در بيمارستان بستري كرده ترك مي كند و بيماران را در انتظار مي گذارد. موضوعي كه بشدت موجب نگراني مردم شده است عدم نظارت دستگاه هاي مربوطه است و سؤالات مبهمي كه هنوز پاسخي براي آن دريافت نشده است كه آيا يك بيمار را مي شود در كمتر از سه دقيقه معاينه كرد؟ آيا يك پزشك در ساعت مي تواند چند بيمار را ببيند؟ آيا يك پزشك چقدر توانايي جسمي و فكري دارد كه در چند ساعت بيش از يكصد و پنجاه بيمار را ببيند و معاينه كند و آيا در قوانين سازمان نظام پزشكي آمار و ارقامي وجود دارد كه پزشكان مي توانند در ساعت چند بيمار را معاينه كنند.
به نظر مي رسد بعد از معاينه اين تعداد بيمار اين بيمار ها هستند كه پزشك را مي بينند چرا كه ديگر دكتر توان ديدن و معاينه آنها را ندارد.
اگر يك حساب سرانگشتي داشته باشيم اين پزشك در هر ساعت 20 بيمار را معاينه مي كند و بابت هر بيمار مبلغ نه هزار تومان دريافت مي كند در نتيجه براي هر ساعت كار رقمي معادل يكصد و هشتاد هزارتومان دريافت مي كند. اين موارد تلاش پزشكان متعهدي را كه تعداد آنها كم هم نيست زير سؤال خواهد برد و بايد مسئولين دانشگاه علوم پزشكي و سازمان نظام پزشكي نظارت بيشتري داشته باشند و به اين موضوع اهميت بيشتري دهند ولي به نظر مي رسد از آنجايي كه برخي از مسئولان دانشگاه علوم پزشكي و سازمان نظام پزشكي يك شيفت صبح را مشغول كار اداري و شيفت بعدازظهر را در مطب هاي خود مشغول فعاليت هستند ديگر وقتي براي رسيدگي به اين موضوع مهم را ندارند كه با جان بيماران اين استان سر و كار دارد.
ان شاءالله كه اين مطلب تلنگري باشد تا مسئولين پزشكي استان به خود آيند و نظارت كنند.
ايلام- عباس خزلي
نظرات ارسال نظر