دوشنبه 5 خرداد 1399

واژگونی اتومبیل بسیجیان طرح هجرت و کشته شدن دو نفر

بر اثر واژگونی اتومبیل پیکان بسیجیان طرح هجرت در جاده ایلام به میشخاص دو نفر از چهار نفر جان سپردند، یک نفر در کما میباشد و نفر چهارم نیز مجروح گردید. این حادثه روز چهارشنه 28 مرداد اتفاق افتاده و وسیله نقلیه نیز مربوط به سپاه پاسداران میباشد.

اسامی کشته شدگان جمالوندی و شرفی اعلام گردیده است.

نظرات ارسال نظر