پاسخ استانداری ایلام به نماینده ایلام درباره بنگاه‌های زودبازده

استانداري ايلام در پاسخ به مطالب مندرج در روزنامه دنياي‌اقتصاد به نقل از پولادي، نماينده مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي در خصوص عملكرد تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي توضيحاتي را به روزنامه ارسال كرده است كه در زير مي‌خوانيد:

1 - فلسفه و غايت برنامه بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده كه از سوي دولت خدمتگزار نهم ارائه شد شامل گسترده‌اي از پارامترها، اهداف و سياست‌ها است كه ايجاد اشتغال جديد يكي از اساسي‌ترين هدف‌هاي آن به شمار مي‌رود. از جمله اهداف مي‌توان به فعال كردن طرح‌هاي راكد به واسطه پرداخت سرمايه ثابت و تكميلي، حفظ اشتغال موجود، تامين سرمايه در گردش واحدهاي موجود، بهسازي ماشين‌آلات خط توليد طرح‌هاي موجود و ... اشاره نمود كه ملاحظه مي‌شود عملكرد تسهيلات مذكور را صرفا نمي‌توان با شاخص اشتغال جديد بررسي كرد.
2 - در متن مصاحبه جنابعالي در خصوص اشتغال ايجاد شده تسهيلات مذكور به رقم 370 نفر اشاره شده است كه اين عدد فاصله چشمگيري با واقعيات موجود دارد. براي استحضار حضرتعالي موارد مستند ذيل جهت قضاوت و نتيجه‌گيري كارشناسي قيد مي‌شود.
الف- تعداد طرح‌هاي تاييد شده در سيستم بانكي كه به تصويب كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان نيز رسيده است 11885 طرح مي‌‌باشد كه تاكنون تعداد 9481 طرح منجر به عقد قرارداد شده و مابقي (2404 طرح) به مجرد تامين منابع، مراحل انعقاد قرارداد را خواهند گذراند.
ب- از مجموع طرح‌هاي انعقاد قرارداد شده، تعداد 8544 طرح به بهره‌برداري رسيده كه از اين تعداد، 2700 طرح با تسهيلات بالاي 100ميليون ريال و 5844 طرح با تسهيلات كمتر از 100ميليون ريال مي‌باشد.
ج- مستحضريد كه طرح تمام شماري بنگاه‌هاي بالاي 100ميليون ريال در شرف انجام مي‌باشد. براساس ارزيابي‌هاي اوليه، اشتغال تعهد شده براي 2700 طرح مذكور، 3186 نفر بوده است كه نتايج نشان مي‌دهد 2665 نفر محقق شده است. به عبارتي 6/83درصد هدف اوليه محقق شده است. علاوه بر اين طرح‌‌هاي كمتر از 100ميليون ريال (به تعداد 5844 طرح) كه عمدتا خوداشتغالي بوده با نظارت دستگاه‌هاي اجرايي (از جمله كميته امداد حضرت امام (ره)، بهزيستي، جهاد كشاورزي، بازرگاني، پايانه‌ها و ...) به انجام رسيده‌اند و براساس گزارشات دستگاه‌هاي مذكور اهداف منظور شده تحقق يافته است وليكن چنانچه با همان ضريب 6/83درصد فوق ارزيابي شوند، ملاحظه مي‌شود كه حداقل 4885 نفر شغل جديد ايجاد شده است. بنابراين مشاهده مي‌شود در مجموع 7550 نفر در اين مرحله شغل ايجاد شده است.
د: با عنايت به بندهاي الف و ب ملاحظه مي‌شود تعداد 737 طرح در حال اجرا بوده كه از قضا شامل طرح‌هاي كلان از قبيل طرح توسعه سيمان ايلام، سيمان دهلران، آجر نقشينه ايلام، شركت پويا نخ، سردخانه، شركت‌هاي آجر معمارسازان و عمران آجر غرب و ... مي‌باشد و اشتغال پيش‌بيني شده براي آنها چشمگير و قابل توجه مي‌باشد كه به محض به بهره‌برداري رسيدن محقق خواهد شد. (اشتغال آنها در آمار بند ج نيامده است)
3 - علاوه بر توضيحات بندهاي 1 و 2 براساس آمار رسمي سازمان تامين‌اجتماعي استان، تعداد كارگران بيمه شده در سال 1384، 45000 نفر بوده كه در سال 1388 به 65000 نفر افزايش يافته كه بدون شك عامل اصلي افزايش مذكور طرح بنگاه‌هاي زودبازده بوده است.
4 - اكتفا به آمار تامين‌اجتماعي با توجه به وضعيت معيشت مردم و شرايط حاكم بر استان، بيانگر واقعيات حاصله نبوده و دليل
آن عدم بيمه شدن طرح‌هاي خوداشتغالي از قبيل دامداري‌هاي سبك، وسايل حمل و نقل عمومي سبك (وانت و ...) طرح‌هاي خدماتي (خياطي، صنايع دستي، موسسات كامپيوتري و ...) و ... مي‌باشد.
مع‌الوصف ضمن تشكر از جنابعالي به خاطر دغدغه مسائل مختلف استان از جمله اشتغال، انتظار مي‌رود آمار و ارقام ارائه شده از مبادي قانوني ذي‌ربط اخذ و در مصاحبه‌ها مورد استفاده قرار گيرد. ضمنا مجموعه اداري استان آماده دريافت هرگونه پيشنهاد اصلاحي از سوي جنابعالي است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز