دوشنبه 7 بهمن 1398

زمین لرزه حوالی مهران در استان ایلام را لرزاند

زمين لرزه‌اي به بزرگي  ۳/۷ درجه در مقياس امواج دروني زمين ( ريشتر) ساعت ۱۲ و  ۵۵ دقيقه و  ۲۶ ثانيه امروز سه شنبه حوالي مهران واقع در استان ايلام را لرزاند.

به گزارش ايرنا ، مركز لرزه نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، مشخصات اين زمين لرزه را به عرض شمالي  ۳۳/۰۹ و طول شرقي  ۴۶/۲۱ درجه واقع در غرب كشور به ثبت رسانده است.

از خسارات احتمالي اين زمين لرزه گزارشي ارسال نشده است.

نظرات ارسال نظر