دوشنبه 18 آذر 1398

تایید کیفیت و سلامت آب های معدنی موجود در بازار ایلام

مدير كل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي استان ايلام گفت: با آزمايش و بررسي هاي به عمل آمده بر روي آب هاي معدني موجود در بازار مصرف استان ايلام مشخص شد كه اين آبها از كيفيت و سلامت خوبي برخوردار است.
مسعود جوادي به خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: در زمينه اجراي استاندارد اجباري آب معدني و با توجه به مصرف بسيار زياد آن از سوي عموم مردم به ويژه در فصل تابستان، بازرسان و كارشناسان اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان ايلام در قالب اجراي طرح كنترل هماهنگ بازار به مراكز عرضه و توزيع استان ايلام مراجعه و در بازديد و بازرسي به عمل آمده اقدام به نمونه برداري كردند.
وي گفت: كارشناسان در اين طرح از پنج نمونه آب معدني از نقاط مختلف بازار و مراكز عرضه سطح استان ايلام نمونه برداري كرده و مورد آزمايشهاي دقيق ميكروبي و شيميايي در آزمايشگاه هاي مجهز اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي ايلام قرار داده و نتايج آزمايشها انجام شده بيانگر مطابقت با استانداردهاي ملي است.
وي ادامه داد: اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان ايلام ضمن اخطار به واحدهاي توليد كننده و مراكز عرضه آب معدني غير استاندارد به منظور حفظ سلامتي مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف برخورد قانوني مي كند.
جوادي توصيه كرد: هنگام خريد ضمن توجه به نشان استاندارد، تاريخ توليد و انقضاء بر روي ظروف حاوي آب معدني كه تنها در ظروف PET قابل عرضه هستند استفاده كنند و از پر كردن ظروف خالي با آب و يا مايعات ديگر مانند دوغ و مصرف مجدد آن به علت احتمال نشت مواد شيميايي خودداري كنند. 
نظرات ارسال نظر