ایجاد اشتغال پایدار مهمترین راه حل برای رفع فقر در ایلام است

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: ایجاد اشتغال پایدار مهمترین راه حل رفع فقر در این استان است. 
علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: سیاست کمیته امداد برای رفع فقر در استان ایلام ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان بوده و این مهمترین راه حل رفع فقر در استان ایلام است.
وی بیان داشت: مشارکت نیکوکاران برای کمک به نیازمندان استان ایلام با توجه به حجم مددجویان ضروری است.
این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر 20 درصد جمعیت استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند، خاطرنشان کرد: همه مسئولان استان ایلام برای رفع محرومیت استان ایلام مسئول هستند و باید در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
ابراهیمی عنوان کرد: در حال حاضر عمده ترین خدمات ارائه شده به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان اجرای طرحهای خودکفایی، تامین مسکن، تحصیل، درمان و....است.
این مسئول با بیان اینکه اجرای طرحهای خودکفایی برای اشتغال پابدار بین مددجویان در اولویتهای کاری کمیته امداد استان قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان ایلام بالاترین مددجویان کمیته امداد را در کشور داراست.
107 هزار نفر از جمعیت استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد بوده و حدود 10 روستای استان ایلام غار نشین هستند.
 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز