گرد وغبار ادارات شهرستانهای جنوب ایلام تعطیل کرد

گرد و غبار شديد كه از بعداز ظهر روز جمعه آسمان استان ايلام را فراگرفته و همچنان ادامه دارد، ادار ات شهرستانهاي جنوبي اين را در روز يكشنبه به تعطيلي كشاند.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، بنا به تصميم ستاد حوادث غير مترقبه استانداري ايلام و با توجه به آلودگي هوا ناشي از ذرات معلق گرد وغبار روز يكشنبه كليه ادارات و نهادها در شهرستانهاي مرزي مهران و دهلران در جنوب استان ايلام تعطيل اعلام كرد.

اين ستاد همچنين اعلام كرد: به علت اين پديده در ساير شهرستانهاي استان ايلام شامل آبدانان ، ايلام ، ايوان ، شيروان چرداول ، ره شهر و ملكشاهي فعاليت ادارات و ساير ارگانهاي با دو ساعت تاخير انجام خواهد شد.

براساس بررسي به عمل آمده توسط كارشناسان مربوطه ذرات معلق گرد و غبار بطور متناوب تا روز سه شنبه هفته جاري در استان  ۶۲۰ هزار نفري ايلام ادامه خواهد داشت.

روز گذشته بيش از  ۱۰۰ نفر به علت گردو غبار و تنگي نفس در مراكز درماني ايلام مورد مداوا قرار گرفته و تعدادي هم بستري شدند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 10روز