چهار‌شنبه 2 بهمن 1398

پیشرفت ۶۵ درصدی بزرگترین سد سازی در ایلام

سد ونيروگاه برقي سيمره بزرگترين پروژه سد سازي در استان ايلام با 65 درصد پيشرفت فيزيکي در حال اجراست. 
معاون اجراي طرح سد ونيروگاه سيمره گفت : کار ساخت سد و نيروگاه سد سيمره که با هدف توليد انرژي برقابي به ميزان ساليانه 853 ميليون کيلو وات ساعت در سال در حال اجراست ، تا کنون 370ميليارد تومان هزينه شده است. 
فرشيد فر با بيان اينکه براي اجراي اين طرح امسال 295 ميليارد تومان اختصاص يافته است افزود : اين سد در اسفند ماه امسال آبگيري و واحد نيروگاه آن با 480 مگا وات ، سال 91 راه اندازي مي شود . 
عمليات اجراي طرح سد و نيروگاه سيمره با بدنه بتني دو قوسي ،180متر ارتفاع و 202 متر طول تاج در سال 75 آغاز شده است. 
نظرات ارسال نظر