در سال جاری رخ داد؛ ۳۲ روز گرد و غبار در ایلام

طبق آمار هواشناسی استان ایلام در چهار ماهه نخست سال جاری بیش از 32 روز در این استان گرد و غبار بوده است و هم اکنون این پدیده تمام نقاط استان را در برگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل هواشناسی استان ایلام ظهر یکشنبه گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری بیش از 32 روز هوای استان ایلام غبارآلود بوده است.

غلامرضا حسنی غربا اظهار داشت: میزان گرد و غبار در استان ایلام طی دو ماه سال جاری افزایش داشته و سیر صعودی دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه گرد و غبار در حال حاضر استان ایلام را در بر گرفته است، خاطرنشان کرد: سال گذشته مردم استان ایلام شاهد 54 روز گرد و غبار بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، طی چهار سال گذشته استان ایلام به واسطه هم مرز بودن با کشور عراق بیشتر در معرض گرد و غبار بوده است اما مسئولان حتی یک بار هم برای رفع این مشکل به استان ایلام سفر نکرده اند.

اما از نکات مهم، سفر رئیس سازمان محیط زیست کشور بعد از مدتها به کشور عراق است که برای حل این مشکل به این کشور سفر کرده بود که البته این سفر چندان هم موفق نبوده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -14روز