رتبه اول امداد ایلام در تحویل حسابهای مالی طی ۱۰ سال گذشته

 كميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام در، بستن و تحويل حسابهاي مالي رتبه اول كشور را به خود اختصاص داده است.
معاون مالي و پشتيباني كميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام با اعلام اين خبر گفت: امداد اين استان علاوه بر سال مالي 87 ، در طي 10 سال گذشته نيز در تحويل حسابهاي مالي به مركز همواره رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
علي شوهاني بيان داشت: از آنجاييكه در پايان هر دوره مالي تحويل به موقع حسابها و ترازهاي مالي و اعمال كنترلهاي لازم و موٌثر قبل از بستن حسابها و با حصول اطمينان صحيح از گردش عملياتهاي گسترده از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، لذا گروه تيمي اين حوزه كنترل و بستن حسابهاي مالي اين اداره كل را پس از تجزيه و تحليلهاي موٌثر ، با مطالعه دقيق و رعايت موارد مندرج در آيين نامه ها و دستورالعملهاي مالي امداد و رعايت استانداردهاي قابل قبول حسابداري ، با استقرار در مركز ،كليه گزارشات مورد نياز را با شفافيت لازم و برابر ضوابط مربوطه ارائه نمودند.
وي افزود: گروه تيمي حسابرسي و مالي اين نهاد در زمينه كنترل و بستن حسابها و ترازهاي مالي از تجربيات كافي برخوردار مي باشند لذا طي 10 سال گذشته همواره موفق به حفظ رتبه برتر در بين ديگر استانهاي كشور گرديده است.
شوهاني اضافه كرد: عملكرد مالي مثبت و شفافيت حسابهاي اين نهاد علاوه بر كميته امداد مركز ، همواره مورد تأييد بازرسان ديوان محاسبات استان و كشور , و سايرگروههاي بازرسي و حسابرسي بوده است.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 3روز