ایلام رتبه نخست کشور در تشکلهای مردمی محیط زیست را داراست

مدیر کل محیط زیست استان ایلام گفت: این استان با توجه به جمعیت خود، رتبه نخست کشور را در تشکلهای مردمی محیط زیست داراست.

قاسم دیانت طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، استان ایلام با داشتن 28 تشکل مردمی در حفظ محیط زیست رتبه نخست کشوری را از این حیث نسب به جمعیت خود داراست.

وی بیان داشت: با حمایت و تعامل مردم می توان به خوبی از ظرفیت بالا در جهت صیانت از محیط زیست استان ایلام بهره برد.

این مسئول با اشاره به اینکه منطقه کبیرکوه با وسعت 20 هزار هکتار و منطقه دیناکوه با وسعت 30 هزار هکتار از مناطق حفاظت شده جنگلی استان ایلام هستند خاطرنشان کرد: استان ایلام با داشتن یک سوم کل جنگلهای بلوط کشور، بیش از 12 گونه مهم جنگلی، گونه های مهم مرتعی مانند شیرین بیان، بابونه، آویشن، رازیانه یولاف و...، ذخیرگاههای جنگلی مانند ارغوان، پده، لرگ و 32 گونه پستاندار و 183 گونه پرنده در ردیفهای استانهای مهم کشور به لحاظ محیط زست قرار دارد.

دیانت طلب یادآور شد: استان ایلام دارای سه اثر طبیعی ملی که شامل چشمه قیر، غار خفاش و چشمه های آبگرم که همگی آنها در شهرستان دهلران واقع هستند

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز