نشست سیاسی «نقش زنان دانشجو در جنبش دانشجویی» در واحد ایلام برگزار شد

نشست سياسي نقش زنان دانشجو در جنبش دانشجويي با حضور دکتر رسولي و دکتر جلالي نمايندگان ويژه رئيس دانشگاه آزاد در تشکل هاي اسلامي سياسي منطقه 11 و 12 و مهندس رئيسي از نويسندگان برجسته دوران دفاع مقدس و اعضاي تشکل هاي دانشجويي و استادان واحد ايلام در محل اين دانشگاه برگزار شد.
به گزارش آنا، در اين آيين، دکتر جلالي از استادان دانشگاه تهران به نقش جنبش سياسي زنان از زمان مشروطه تاکنون پرداخت و گفت: نقش و حضور زنان همواره در مهم ترين رويدادهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي کشور بي بديل و موثر بوده است.
وي در پاسخ به پرسش دانشجويان در خصوص دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: جوسازي هايي که عليه دانشگاه آزاد اسلامي صورت مي گيرد سياسي و غير علمي است و امروز فعاليت هاي اين دانشگاه در 25 سال گذشته به گونه اي چشمگير و عظيم است که با جوسازي نمي توان در آن خللي ايجاد کرد.
وي اضافه کرد: متاسفانه 29 سال از عمر انقلاب مي گذرد و هشت دولت جابه جا شده است اما هنوز يک وزير زن نداشته ايم.
وي اضافه کرد: گردش نخبگان در ايران، هزار و 800 نفر بوده است.
اين استاد برجسته دانشگاه اضافه کرد: کارهاي انجام شده در حوزه سياسي در دانشگاه آزاد اسلامي کم نظير بوده است به طوري که در همين استان ايلام و در اين واحد، چهار تشکل دانشجويي فعال وجود دارد که از لحاظ کمي از بسياي از واحدهاي ديگر پيشتاز هستند.
وي خطاب به منتقدان و مخالفان دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: پر جمعيت ترين جمعيت جوان جهان در کشور ايران، 29 ميليون نفر است که شش ميليون نفر آنان بيکار هستند و روز به روز بر تعداد آن ها افزوده مي شود و بايد دولت دست ياري و کمک به سوي دانشگاه آزاد اسلامي دراز کند که بار عظيمي از اشتغال و تحصيل جوانان کشور را بر دوش گرفته است.
در ادامه، مهندس رئيسي از نويسندگان برجسته کشور نيز به نقش و حضور زنان در جنگ تحميلي و ساير عرصه ها پرداخت.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال