۳۱ درخواست کیفری استان ایلام مورد عفو قرار گرفت

ه گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، رئيس قوه قضائيه در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي از پيگيري سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه در دستگاه قضايي خبر داد  و گفت: سياست هاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري بسيار ارزنده و مناسب است و قوه قضائيه نيز در كنار ساير قوا برنامه ريزي براي تحقق اين سياست ها را در بعد حقوقي و قضايي در دستور كار قرار مي دهد.
وي با تاكيد بر مديريت كارآمد و خالصانه كه بايد از طريق بخش هاي قضايي و قانونگذاري پيگيري شود، اظهار داشت: با توجه به مشكلات بسياري كه جمهوري اسلامي با آن گريبانگير بوده است همانند جنگ تحميلي هشت ساله و ضررهايي كه استان ها از آن متحمل شدند و تحريم هاي  اقتصادي كه از طريق دولت هاي استكباري و تحريم هاي اقتصادي كه از طريق دولت هاي استكباري بر كشور تحميل شده است، قوه قضائيه با همت و مديريت كارآمد سياست هاي مربوط به اين نهاد را انجام داده و يا در حال انجام دادن است.
آیت الله هاشمی شاهرودی با تاكيد بر اينكه دستگاه قضايي ايلام يكي از دستگاه هاي مهم و كارآمد در بين استان هاي كشور محسوب مي شود، همكاري ميان همه قوا را لازم دانست و اظهار داشت: همكاري ميان قوا امري لازم است و بايد در هر استاني مديريت سياسي و اجرايي هماهنگ باشد تا مشكلات در بخش هاي اداري و اجرايي به سهولت حل شود.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه اصول مهم و زيادي از اصل 44 در استان ها محقق نشده است، اذعان نمود: بسياري از سياست هاي اصل 44 و مسایل مربوط به معيشت مردم اجرا نمي شود. اين مساله تنها نبايد در سياست قضايي متبلور شود بلكه بايد با پيشگيري از اختلافات و تخلفات دسترسي مردم به حقوق شهروندي و اداري تسريع شود. اين امر مديريت كلان نظام در بخش هاي اجرايي و حقوقي را مي طلبد.
وي تصريح كرد: با تدوين مكانیزيم هاي مدرن كه بانك اطلاعات دولت الكترونيكي در قالب همين مكانيزم ها است بايد دستگاه هاي نظارتي دقيق و كنترل هاي منظم ايجاد شود كه قطعا همكاري ميان دستگاه هاي اجرايي و دستگاه هاي قضايي با به كار بستن مكانيزم هاي اجرايي و دستگاه هاي قضايي با به كار بستن مكانيزم هاي مدرن تسهيل خواهد شد.
آيت الله شاهرودي با تاكيد بر اينكه گسترش دستگاه هاي قضايي و شوراي حل اختلاف بدون جلوگيري از كاهش دعاوي راه به جايي نخواهد برد، بيان داشت: پيش از درمان پيشگيري مهم است. لذا ايده آل بهداشت حقوقي يك جامعه اسلامي تنها با جلوگيري از دعاوي و اختلافات شكل مي گيرد. نقطه مطلوب دستگاه قضايي و حقوقي تنها در جلوگيري از ايجاد پرونده هاي دعاوي و اختلافات بايد باشد.
در اين نشست رئيس كل دادگستري استان ايلام گزارشي از عملكرد اين دادگستري از طريق ويدیو كنفرانس ارایه داد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 3روز