۳۱ درخواست کیفری استان ایلام مورد عفو قرار گرفت

ه گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، رئيس قوه قضائيه در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي از پيگيري سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه در دستگاه قضايي خبر داد  و گفت: سياست هاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري بسيار ارزنده و مناسب است و قوه قضائيه نيز در كنار ساير قوا برنامه ريزي براي تحقق اين سياست ها را در بعد حقوقي و قضايي در دستور كار قرار مي دهد.
وي با تاكيد بر مديريت كارآمد و خالصانه كه بايد از طريق بخش هاي قضايي و قانونگذاري پيگيري شود، اظهار داشت: با توجه به مشكلات بسياري كه جمهوري اسلامي با آن گريبانگير بوده است همانند جنگ تحميلي هشت ساله و ضررهايي كه استان ها از آن متحمل شدند و تحريم هاي  اقتصادي كه از طريق دولت هاي استكباري و تحريم هاي اقتصادي كه از طريق دولت هاي استكباري بر كشور تحميل شده است، قوه قضائيه با همت و مديريت كارآمد سياست هاي مربوط به اين نهاد را انجام داده و يا در حال انجام دادن است.
آیت الله هاشمی شاهرودی با تاكيد بر اينكه دستگاه قضايي ايلام يكي از دستگاه هاي مهم و كارآمد در بين استان هاي كشور محسوب مي شود، همكاري ميان همه قوا را لازم دانست و اظهار داشت: همكاري ميان قوا امري لازم است و بايد در هر استاني مديريت سياسي و اجرايي هماهنگ باشد تا مشكلات در بخش هاي اداري و اجرايي به سهولت حل شود.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه اصول مهم و زيادي از اصل 44 در استان ها محقق نشده است، اذعان نمود: بسياري از سياست هاي اصل 44 و مسایل مربوط به معيشت مردم اجرا نمي شود. اين مساله تنها نبايد در سياست قضايي متبلور شود بلكه بايد با پيشگيري از اختلافات و تخلفات دسترسي مردم به حقوق شهروندي و اداري تسريع شود. اين امر مديريت كلان نظام در بخش هاي اجرايي و حقوقي را مي طلبد.
وي تصريح كرد: با تدوين مكانیزيم هاي مدرن كه بانك اطلاعات دولت الكترونيكي در قالب همين مكانيزم ها است بايد دستگاه هاي نظارتي دقيق و كنترل هاي منظم ايجاد شود كه قطعا همكاري ميان دستگاه هاي اجرايي و دستگاه هاي قضايي با به كار بستن مكانيزم هاي اجرايي و دستگاه هاي قضايي با به كار بستن مكانيزم هاي مدرن تسهيل خواهد شد.
آيت الله شاهرودي با تاكيد بر اينكه گسترش دستگاه هاي قضايي و شوراي حل اختلاف بدون جلوگيري از كاهش دعاوي راه به جايي نخواهد برد، بيان داشت: پيش از درمان پيشگيري مهم است. لذا ايده آل بهداشت حقوقي يك جامعه اسلامي تنها با جلوگيري از دعاوي و اختلافات شكل مي گيرد. نقطه مطلوب دستگاه قضايي و حقوقي تنها در جلوگيري از ايجاد پرونده هاي دعاوي و اختلافات بايد باشد.
در اين نشست رئيس كل دادگستري استان ايلام گزارشي از عملكرد اين دادگستري از طريق ويدیو كنفرانس ارایه داد.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال