کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد دستگاههایی اجرایی توسط سازمان صنایع ومعادن

كسب رتبه اول ارزيابي عملكرد دستگاههايي اجرايي و كسب رتبه اول اجراي طرح تكريم ارباب رجوع توسط سازمان صنايع ومعادن
مهندس مظفر فروتن رئيس سازمان صنايع ومعادن استان ايلام از كسب رتبه نخست ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجراي و كسب رتبه اول طرح تكريم ارباب رجوع توسط سازمان صنايع ومعادن استان خبر داد.
وي افزود: براساس بررسي هاي صورت گرفته از سوي كارشناسان استانداري ايلام، سازمان صنايع ومعادن با كسب امتيازات قابل قبول مطابق با استانداردهاي موجود به عنوان دستگاه برتر اجرايي و طرح تكريم ارباب رجوع در سال 86 شناخته شد. رئيس سازمان صنايع و معادن اضافه كرد؛ شهروند مداري و تكريم ارباب رجوع به عنوان يكي از سياست هاي اصلي سازمان صنايع ومعادن مي باشد كه طي سالهاي گذشته در اين زمينه موفق عمل شده است. وي خاطر نشان كرد: ادارات و سازمان ها با حضور مردم زنده اند بنابراين بدون توجه به خواسته ها و رفع نيازهاي اساسي آنها، معنا و مفهوم واقعي خود را از دست مي دهند. مهندس فروتن توجه به رفع خواسته ها و نيازهاي اساسي مردم به عنوان هدف غايي سازمان عنوان كرد و گفت: مراجعين به دستگاههاي دولتي بايستي با احترام و تكريم بالايي مواجه شده و به عنوان خدمتگزاران مردم اگر بنا به شرايط قانوني وموانع موجه، امكان اجرايي نمودن برخي درخواست هاي مردم را نداشته باشيم؛ وظيفه داريم علاوه بر راهنمايي هاي سازنده همراه با صبوري و متانت، با آنان با نهايت احترام و تواضع برخورد كنيم به نحوي كه اگر هم نتيجه اي از درخواست خود عايدشان نشود، با رضايتمندي كامل آن سيستم را ترك نمايند.
لازم به ذكر است سازمان صنايع ومعادن استان ايلام علاوه بر كسب عناوين اول اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و ارزيابي عملكرد در بين دستگاههاي اجراي استان، پس از اعلام طرح آمايش صنعتي و معدني توسط وزارت صنايع و معادن در كشور، موفق به اخذ رتبه نخست در زمينه معرفي طرح هاي پيشنهادي در بين سازمان هاي صنايع و معادن كل كشور گرديد .
با تشكر - روابط عمومي سازمان
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال