آرایشگران ایلامی خواستار بیمه و بازنشستگی شدند

شماري از آرايشگران ايلامي با مراجعه به تامين اجتماعي‌استان خواستار اجراي طرح بيمه و استفاده از بازنشستگي براي خود شدند.

يكي از آرايشگران ايلامي گفت: با وجود سه سال سابقه كار دراين حرفه هنوز هيچ گونه مزاياي بيمه‌اي برخودار نبوده‌ام.

"عليرضا شايان" افزود: با وجود داشتن زن و فرزند و انجام كار پر مشغله آرايشگري به صورت تمام وقت هنوز به آينده شغلي و امنيت آن اميدي ندارم زيرا هيچگونه از مزاياي بيمه استفاده نكرده‌ام.

يكي ديگر از اين افراد گفت: اكنون بسياري از صنوف مختلف داراي بيمه مي- باشند و از مزاياي قانوني آن بهره‌مند، هستند اما ما آرايشگران هيچ گونه بيمه‌اي از طرف صنف خودمان برايمان صورت نگرفته است.

"حسين پورمهدي" افزود: اكنون مدت  ۲۰ سال است به حرفه آرايشگري مشغول هستم ولي تاكنون از هيچ گونه خدمات بيمه‌اي برخوردار نبوده‌ام.

رييس اتحاديه صنف آرايشگران مردانه ايلام با اشاره به اينكه هيچ يك از آرايشگران ايلامي بيمه نيستند، گفت: تعداد معدودي از آرايشگران كه بيمه هستند به صورت متفرقه وازجاهاي ديگر بصورت خويش فرما خود رابيمه كرده‌اند.

"مسلم داودي " افزود: مسوولان تامين اجتماعي بايد براي برقراري بيمه صنف آرايشگران اقدام اساسي انجام دهند.

به گفته وي ،نداشتن بيمه بازنشستگي به دغدغه عمده آرايشگران تبديل شده و بيمه‌اي كه در حال حاضر به آنها ارائه مي‌شود تنها جنبه درماني دارد و براي بازنشستگي آنها تاثيري ندارد.

وي ادامه داد:در ايلام هيچ مركزي براي آموزش آرايشگري وجود ندارد و تنها آموزشگاه آرايشگري استان كه از  ۳ سال پيش تعطيل شده ،همچنان تعطيل است.

داودي با بيان اين مطلب به ايرنا افزود: هم اكنون فني و حرفه‌اي هيچ استاد كاري براي آموزش آرايشگري ندارد و متقاضيان مجبورند به آرايشگاه- هاي شهر مراجعه كنند و در آنجا آموزش‌هاي محدودي ببينند.

وي افزود: امتحان متقاضيان نيز به اتحاديه واگذار شده و هم آزمون كتبي و هم آزمون عملي را اتحاديه صنف آرايشگران انجام مي‌دهد.

داودي با بيان اينكه با وجود پايين بودن درآمدهاي صنفي آرايشگر در ايلام عوارض شهرداري در آن از شهرهاي بزرگ همجوار استان بيشتراست،گفت: سالانه  ۴۰۰ هزار ريال از هر واحد گرفته مي‌شود كه  ۸۰ درصد آن سهم شهرداري است و  ۲۰ درصد آن را مجمع امور صنفي برداشت مي‌كند.

مدير كل تامين اجتماعي استان ايلام در اين خصوص گفت: اكنون بسياري از صنوف مختلف براي بيمه تامين اجتماعي خود اقدام كرده اند، حتي بيمه باربران و زنان خانه دار نيز اجرا مي‌شود.

"علي حسين جوزيان" افزود: صنف آرايشگران بايد از طرف صنف خود با ارايه درخواست كتبي براي برقرار شدن بيمه تامين اجتماعي خود اقدام كنند.

وي ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي استان ايلام آمادگي كامل براي تحت پوشش قراردادن تمامي افراد در صنوف مختلف از جمله پيرايشگران ، آرايشگران ، خياطان و سايرين دارد.

حدود دو هزار نفر در استان ايلام به شغل آرايشگري و پيراشگري مشغول هستند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 11ماه و -13روز