مدیر سازمان ملی جوانان در ایلام:بدحجابی باعث بروز پدیده‌ی بلوغ زودرس در جامعه شده‌ است

مدير نمايندگي سازمان ملي جوانان در استان ايلام، گفت: وضعيت كنوني پوشش در جامعه با اعتقادات و فرهنگ ما متناسب نيست و اين وضعيت آستانه تحريك جنسي را در جامعه بسيار پايين آورده است.

مهندس عباس حيدري‌پور، با حضور در دفتر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، وضعيت كنوني جامعه را وضعيتي دوگانه ارزيابي كرد و افزود: در جهاني به‌سر مي‌بريم كه از يك سو فرهنگ و اعتقادات خود را داريم كه جزو فرهنگ‌هاي اصيل شرقي به حساب مي‌آيد و در نقطه‌ مقابل فرهنگ و تمدن غربي را داريم كه تمدن مسلط جهاني است.

وي با اشاره به اين كه وضعيت حجاب و پوشش هر جامعه همواره متاثر از فرهنگ و تمدن آن جامعه بوده است، اظهار كرد: جامعه كنوني ما از يك طرف تعلقي ناخودآگاه و تا حدي خودآگاه به فرهنگ، تمدن و پوشش اسلامي دارد و از طرف ديگر با فرهنگي مواجه است كه از لحاظ نقطه حركت، نوع نگاه و سبك زندگي در تعارض با تمدن اسلامي قرار گرفته است.

حيدري‌پور اين دوگانگي موجود را، علت بسياري از دشواري‌ها در زمينه‌ وضعيت پوشش و حجاب دانست و گفت: مساله اين است كه فرهنگ خود را چگونه در عرصه عمل پياده كنيم و بخش عمده اين امر به "آموزش" و "فرهنگ‌سازي در جامعه" مربوط مي‌شود كه متاسفانه در اين دو بخش به خوبي عمل نشده است.

وي با اشاره به برخي ساده‌انگاري‌هاي والدين در هنگام كودكي فرزندان، بيان كرد: برخي والدين كودكان خود را به پوشش‌هاي نيمه‌برهنه عادت مي‌دهند و نمي‌توان پوشش مخالف با آن را در بزرگسالي از آن كودكان انتظار داشت؛ چرا كه كودكان در اين سنين عمدتا پذيرنده هستند و دريچه‌هاي دريافتي آنها باز است و متاثر از محيط هستند و عاداتي را كه ياد مي‌گيرند عمدتا در بزرگسالي هم متناسب با آن رفتار خواهند كرد.

او با اشاره به اين كه هيچ نظام مشخص منضبط و منظمي‌ براي توضيح و تبيين حجاب براي افراد در سنين كودكي و نوجواني وجود ندارد، اظهار كرد: معمولا افراد با سوالات فراواني در مورد ضرورت و جايگاه حجاب وارد سنين بلوغ مي‌شوند كه پاسخ آنها را نگرفته‌اند.

مدير نمايندگي سازمان ملي جوانان در استان ايلام، بيان كرد: جوانان ما وقتي وارد دوره سني بلوغ مي‌شوند كه، از يك طرف ضرورت حجاب براي آنها تبيين شده و از طرف ديگر فضاي رسانه‌هاي محيط ديجيتال و ديگر رسانه‌ها، به فضاي برهنگي نزديك است و نوع پوششي كه در فروشگاه‌ها الگوسازي و عرضه مي‌شود، بيشتر فضاي برهنگي را تبليغ مي‌كند.

وي تصريح كرد: نتيجه اين امر وضعيت كنوني پوشش در جامعه مي‌شود كه با وضعيت مطلوب كاملا فاصله دارد.

حيدري‌پور ادامه داد:‌ اگر فرهنگ خود را به عنوان مبنا بپذيريم، وضعيت كنوني پوشش در جامعه به هيچ وجه پذيرفتني نيست و طليعه بسياري از آسيب‌هايي اجتماعي مرتبط با عفاف و حجاب است.

وي با اشاره به عوارضي كه بدحجابي مي‌تواند براي فرد داشته باشد، به ظهور و بروز هنجارگريز شدن افراد در عرصه‌ حجاب در رفتار و كنش آنها اشاره و عنوان كرد: وقتي كه شخصي بدحجابي را اختيار مي‌كند نوعي لاابالي‌گري و لاقيدي ناشي از اين پوشش، براي وي عادي خواهد شد؛ چرا كه نمي‌تواند در وضعيتي دوگانه باقي بماند و بايد نوع پوشش خود را دروني و به رفتاري قابل دفاع تبديل كند.

او با بيان اين كه چون بخش‌هاي اجتماعي جامعه كاركرد‌هاي خود را به خوبي انجام نداده‌اند، در وضعيتي به سر مي‌بريم كه نوعي ناسازگاري و عدم هماهنگي را شاهد هستيم، گفت: ازدواج به‌هنگام، پاسخ اسلام به غريزه جنسي است، وقتي كه به‌موقع اتفاق نيفتد تبعات آن در عرصه‌هاي ديگر بروز پيدا مي‌كند.

مدير نمايندگي سازمان ملي جوانان در استان ايلام، در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به برگزاري برخي نمايشگاه‌هاي مد در كشور، اين نمايشگاه‌ها را مفيد ارزيابي و بيان كرد: در اين زمينه كاستي‌هايي وجود دارد و اكثر مدل‌هايي كه در اين نمايشگاه عرضه مي‌شوند، با فرض اين كه مدل‌هاي مناسب و ارزاني هم باشند، متناسب با ساير مدل‌ها در فروشگاه‌ها عرضه نمي‌شوند.

حيدري‌پور با بيان اين كه مدل‌هايي كه در نمايشگاه‌هاي مد ارايه مي‌شوند با فضاي توليد انبوه و فضاي واردات فاصله فراواني دارند، گفت: چنين نمايشگاه‌هايي با وضعيت موجودي كه دارند براي پاسخ به نياز انبوه جامعه مناسب نيستند و تنها براي فرهنگ‌سازي مناسب هستند.

وي، همچنين بدحجابي را باعث بروز پديده‌هايي به نام "بلوغ زودرس" در جامعه دانست كه در جامعه رخ داده است و افزود: هم اكنون شاهديم كه افراد بدون اين كه به "سن رشد عقلي" و حتي "بلوغ جسمي"‌ متداول و متعارف برسند، به بلوغ جنسي رسيده‌اند؛ به طوري كه ماهيت اين پديده براي آن افراد تنگ است، ولي ساختار رواني بر ساختار فيزيولوژيك آنها كه از محيط متاثر است، تاثير گذاشته و به بلوغ جنسي رسيده‌اند.

او ادامه داد: اين افراد در عين حال كه در بخش خودآگاه نمي‌دانند كه چه اتفاقي براي آنها در حال رخ دادن است، ساختار فيزيولوژيك آنها خود به خود آنها را به سمت مسائل ناهنجار خواهد كشيد و اين مساله امر مهمي‌ است كه بايد هر چه بيشتر به آن توجه كرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 10ماه و 8روز