دوشنبه 5 اسفند 1398

۶ واحد عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان ایلام پلمپ شد .

مدير محترم .............................................................. احتراماً ، ضمن تقدير و تشكر از همكاري صميمانه شما و همكاران ارجمندتان ، خواهشمند است نسبت به انعكاس خبر ذيل همكاري لازم را مبذول فرمائيد : بهرامي روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان ايلام 6 واحد عرضه فرآورده هاي خام دامي در شهرستان ايلام پلمپ شد . رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان ايلام با اعلام اين خبر گفت: با شروع طرح ضربتي ارتقاء بهداشتي اماكن عرضه فرآورده هاي خام دامي 6 واحد عرضه فرآورده هاي خام دامي به علت عدم رعايت مسائل بهداشتي پلمپ شد. دكتر علي رحمي از ادامه طرح ارتقاء بهداشت امكان عرضه فرآورده هاي خام دامي خبر داد و اظهار داشت كليه اماكن عرضه فرآورده هاي خام دامي بصورت روزانه مورد بازديد كارشناسان بهداشتي اين شهرستان مي گيرند وي گفت : از ابتداي طرح كه از ديماه آغاز گرديده 85 اخطاريه بهداشتي به متصديان اماكن ارسال گرديده و 17 نفر نيز بر اثر عدم رعايت مقررات بهداشتي به مراجع قضايي معرفي گرديده اند . وي همچنين گفت 200 كيلوگرم گوشت قرمز و سفيد غير بهداشتي از آغاز اين طرح ضبط و معدوم گرديده است . دكتر محمد علي رحمي همچنين به عمليات طرح كاهش مخاطرات بهداشتي ناشي از عوارض خشكسالي در شهرستان اشاره نمود و گفت عمليات واكسيناسيون عليه بيماري آنتروتوكسمي ، قانقاريا ، تب برفكي ، تب مالت ، تست سل و واكسيناسيون طيور بومي عليه بيماري نيوكاسل آغاز گرديده است و پيشرفت هاي خوبي نيز در اين زمينه داشته ايم وي گفت : تا كنون نزديك به 600000 نوبت سر دام عليه انواع بيماري هاي دامي مايه كوبي شده است . رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان ايلام به جمع آوري مراكز عرضه مرغ زنده در سطح شهرستان ايلام اشاره نمودند و اظهار داشتند كليه مراكز عرضه مرغ زنده جمع آوري گرديده و با متخلفان بهداشتي به شدت بر اساس قانون برخورد خواهد شد ،وي همچنين به مردم توصيه نمود فرآورده هاي خام دامي مورد نياز خود را از مراكز مجاز وتحت نظارت دامپزشكي تهيه نمايند.
نظرات ارسال نظر