شنبه 3 اسفند 1398

واکسیناسیون رایگان بیش از ۵۵۰۰۰۰۰ میلیون نوبت سر دام در سال جاری

مدير كل دامپزشكي استان با اعلام اين خبر گفت: با بسيج تمامي امكانات در بخش دولتي و بخش هاي خصوصي عمليات مايه كوبي (واكسيناسيون) تعداد 5/5 ميليون نوبت سر دام از ابتداي سال 87 عليه بيماري هاي مختلف از جمله آنتروتوكسمي ، شاربن ، آبله ، تب برفكي ، تب مالت و ... و با حضور بيش از 70 اكيپ عملياتي در سطح استان با موفقيت تمام اجرا گرديده است . دكتر پيراني گفت : يكي از اهداف مهم دامپزشكي حفظ و حراست از سرمايه دامي استان با ريشه كني و كنترل بيماري هاي دامي مي باشد كه سالانه بطور مستمر طرح هاي مختلفي اجرا مي شود كه در اسل جاري با شدت و دقت بيشتري در استان صورت گرفته است. دكتر پيراني همچنين به عمليات واكسيناسيون عليه بيماري هاي مشترك انسان و دام اشاره نمود و گفت : در اين راستا از ابتداي سال جاري تا كنون نزديك به 2 ميليون نوبت سر دام مايه كوبي گرديده است . دكتر پيراني در ادامه افزود : عمليات واكسيناسيون دام عشاير استان همچنان عليه بيماري هاي مختلف ادامه خواهد داشت و به عشاير و دامداران استان در بخش صنعتي و سنتي توصيه مي گردد با توجه به اينكه استان ما در مجاورت با كشور همسايه و در منطقه پر خطر بيماري هاي دامي قرار دارد دامهاي خود را عليه بيماري هاي مختلف كه مايه كوبي (واكسيناسيون ) نمايند . مدير كل دامپزشكي از ادامه طرح ضربتي كاهش مخاطرات ناشي از خشكسالي در استان خبر داد و گفت: كليه اقدامات انجام گرفته در اين طرح از ابتدا تا پايان بصورت رايگان انجام خواهد گرفت . لازم به ذكر است استان ايلام با بيش از 2 ميليون رأس دام سبك و 70 هزار رأس دام سنگين و 1500 واحد صنعتي نيمه صنعتي پرورش دام و طيور يكي از قطب هاي مهم دامپروري در كشور محسوب مي گردد .
نظرات ارسال نظر