مدیرکل زندان‌های استان ایلام:بازخورد برنامه‌های کاهش آسیب کاملاً مشهود است

مديركل زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان نتايج اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب سازمان زندان‌ها را مثبت ارزيابي كرد و گفت: بازخورد اين برنامه‌ها با گذشت كمتر از يك سال از اجرا كاملاً مشهود است.

عليرضا بابايي در گفت ‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: خروجي اين برنامه در آرامش درون بندها و زندان‌ها و نيز آمار ميزان عود زندانيان پس از آزادي قابل مشاهده است.

وي با بيان اين كه برنامه كاهش آسيب كه هم اكنون در زندان‌ها درحال اجراست همان مواد آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها را اجرا مي‌كند افزود: آيين‌نامه به عنوان يك دستورالعمل كلي، مطلوب‌ها و هدف‌ نهايي را بيان كرده است، ولي برنامه كاهش آسيب روش‌ها و راه درست رسيدن به اين مطلوب‌ها را با نگرشي عملياتي و نگاهي واقع‌گرايانه ارائه كرده است.

بابايي با اشاره به اجراي اين برنامه در 7 كميته و 61 گام كه به صورت ريز‌برنامه تعريف شده‌اند، گفت: تفاوت كار در اين است كه خوشبختانه در برنامه‌هاي كاهش آسيب، كارها بصورت پروژه تعريف شده‌اند و از كلي‌گويي پرهيز شده و به همين دليل به خوبي مي‌توان توفيقات و عدم توفيقات را آناليز كرد.

مديركل زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان با اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب، امكان سنجش فعاليت‌ها را چه در حوزه عملكرد خود سازمان زندان‌ها و چه در حوزه پيشرفت برنامه‌ها در جامعه هدف را فراهم دانست و افزود: پيش از اين نيز كارها با حجم و گستردگي زياد صورت مي‌گرفت، ولي هم اكنون اين فعاليت‌ها با ديدگاه كاملاً علمي دنبال مي‌شوند.

وي با بيان اين كه توانمندي‌هاي اوليه براي محكوميني در زندان صورت مي‌گيرد ولي پاسخ عملي آن مستلزم ايجاد ظرفيت در جامعه است اضافه كرد: هركسي كه با عنوان، اتهام و يا محكوميتي وارد زندان مي‌شود نبايد از حيض انتقاع ساقط شود، بلكه بايد جامعه ظرفيت پذيرش وي را پس از آزادي در خود ايجاد كند.

بابايي اظهار كرد: مسلماً شخصي كه از زندان آزاد مي‌شود نيز حق حيات دارد و بايد از حقوق شهروندي برخوردار باشد.

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 10ماه و -16روز