تذکر نماینده ایلام و پاسخ وزیر کشاورزی

نماينده ايلام در مجلس شوراي اسلامي در تذکري گفت : در آمارهاي اعلام شده وزير جهاد کشاورزي يکسري ابهام وجود دارد.

به گزارش ايرنا، محمد رضا اسکندري وزير کشاورزي نيز در پاسخ به اين تذکر تصريح کرد: تمام آمارهاي اعلام شده مستند به آمارهاي رسمي کشور است .

بر اساس اين گزارش، " داريوش قنبري "‌ درجلسه علني روز يکشنبه مجلس درهنگام ارايه گزارش محمد رضا اسکندري وزير جهاد کشاورزي در خصوص عملکرد اين وزارتخانه دربخش کشاورزي ، درتذکري اظهار داشت : درآمارهاي ارايه شده توسط وزير جهاد کشاورزي يکسري ابهام وجود دارد .

وي با استناد به بند 11ماده 23 آئين نامه داخلي مجلس افزود : شان و جايگاه مجلس اقتضا مي کند آمارهايي که اسکندري ارايه مي دهد ،‌مستند باشد واعلام کند که اين آمارها را از کجا آورده است.

وي تصريح کرد : اين آمارهايي که وزير جهاد کشاورزي دررابطه با رشد بخش کشاورزي بيان کرد بايد مشخص کند . در سال 1384 زمانيکه دولت نهم روي کار آمد ، دولت قبلي 95 ميليون تن توليدات کشاورزي را تحويل دولت داد .

سخنگوي فراکسيون خط امام مجلس افزود : وزير جهاد کشاورزي به ما بگويد اين 95 ميليون تن به چقدر رسيده و اين رشدي که حساب کرده به چه شيوه اي بوده است .

قنبري ادامه داد : آنچه از آمارها برمي آيد نرخ رشد بخش کشاورزي کشور در حدود صفراست .‌ بعد از 5/3 سال ، توليدات کشاورزي درحدود 95 ميليون تن باقي مانده است . اين درحالي است که درهشت ساله دوران محمد خاتمي اين رقم از 63 ميليون تن به 95 ميليون تن رسيد که درواقع سالانه 8 درصد رشد داشته است .

نماينده ايلام ادامه داد : آمارهايي که وزير جهاد کشاورزي از رشد بخش کشاورزي ارايه کرد با آمارهاي بانک مرکزي همخواني ندارد . 
قنبري از وزير جهاد کشاورزي خواست که منبع آمارهاي مطرح شده را اعلام کند . اما علي لاريجاني رييس مجلس اين تذکر را وارد ندانست و گفت : شما نظر مخالفي درمورد اين آمار داريد که وزير جهاد کشاورزي ماخذ آمارها را نيز ذکر مي کند.

اسکندري نيز درپاسخ به تذکر نماينده ايلام اظهارداشت : تمام آمارهاي اعلام شده مستند به آمارهاي رسمي کشور است ، و بنده برداشت دولت هشتمي و نهمي نمي کنم .

وي يادآور شد که نسخه اي از اين گزارش به نمايندگان مجلس ارايه شده که اگر لازم شد مي توان اين آمارها را بررسي کرد. 
وزير کشور تصريح کرد: ما که خداي ناکرده قصد ارايه آمارهاي ساختگي نداريم .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 10ماه و -16روز