مجوز ساخت قطعه دوم راه ملی ایلام - کرمانشاه اخذ شد

كي‌ازنمايندگان مردم استان ايلام در مجلس شوراي اسلامي از اخذ مجوز قطعه دوم راه ملي حميل - كرمانشاه خبر داد.

"شاپور پولادي" روز شنبه به خبرنگار ايرنا گفت: با توجه به اينكه اجراي قطعه دوم راه ملي ايلام - كرمانشاه مشروط به اخذ ماده  ۳۲ بود، به تازگي از طريق معاونت راهبردي رييس جمهوري مجوز لازم صادر شد.

او افزود: اكنون بدنبال اخذ مجوز ماده  ،۳۲ بايد اعتبار لازم براي قطعه دوم راه ايلام - حميل در بودجه سال آينده لحاظ شود.

اين نماينده مجلس گفت: قطعه اول راه ملي ايلام - حميل كرمانشاه در مراحل پاياني كار است و اكنون حدود  ۹۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

پولادي افزود: با بهره‌برداري از قطعه دوم اين طرح يكساعت از مسير ايلام - كرمانشاه كوتاه‌تر خواهد شد.

به گفته او، تكميل راه ملي ايلام - حميل نقش موثري در تسهيل ارتباط اين استان به مركز كشور ايفا مي‌كند.

اكنون استان ايلام از طريق يك محور  ۲۱۰ كيلومتري به استان كرمانشاه وصل مي‌شود.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال