شنبه 5 بهمن 1398

نمایندگان استان ایلام در مجلس حمایت از کردان را تکذیب کردند

نمایندگان ایلام در تماس با ایلام امروز اعلام نمودند هر سه نفر در جلسه استیضاح کردان حضور داشته و به ایشان رای عدم اعتماد داده اند. در ضمن خبر سایت عصر ایران دارای اشتباه است و آقای کردان در جلسه استیضاح  اشتباها به جای نماینده استان گیلان از نماینده استان ایلام نام برده است.

نظرات ارسال نظر