نمایندگان استان ایلام در مجلس حمایت از کردان را تکذیب کردند

نمایندگان ایلام در تماس با ایلام امروز اعلام نمودند هر سه نفر در جلسه استیضاح کردان حضور داشته و به ایشان رای عدم اعتماد داده اند. در ضمن خبر سایت عصر ایران دارای اشتباه است و آقای کردان در جلسه استیضاح  اشتباها به جای نماینده استان گیلان از نماینده استان ایلام نام برده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 9روز