جوابیه آقای عزتی نماینده جنوبی استان به بوتک

توصیه نماینده حوزه جنوبی به بوتک : به جای این فرافکنیهای بی حاصل به سبیل صداقت برگردید
    
 
احترما در پاسخ به مطالب مندرج در نشریه شماره 127 مورخه 23/8/87 ذیل عنوان شنیده ها ونکته ها منتسب به اینجانب موارد ذیل الاشاره ارسال،لازم است به پاس احترام به مخاطبان و طبق ماده 23 قانون مطبوعات در اولین فرصت در همان صفحه چاپ گردد.


۱-لازم است هم نویسنده و هم خوانندگان محترم مستحضر باشند که،اینجانب با استقلال کامل وارد عرصه انتخابات شده و در طول دوران تبلیغات نیز از دادن شعارهای نامتعارف و اقوال فریبنده به افراد و یا احزاب جدا دوری کرده و حالا هم مجبور نیستم برای اجرای وعده های بی اساس آن دوران قانون را دور بزنم ، کلیه عزیزانی که در آن زمان حقیر را یاری نموده اند با شناخت کامل و صرفا از سر صدق و صفا و صمیمیت بوده که برای همیشه از آنان سپاسگذارم،آنچه که بنده به یاد دارم در مدت کوتاه فعالیت پارلمانی هیچ مدیری را بر مبنای نگرشهای انتخاباتی رد و با تائید ننموده ام و همچنان تاکید می نمایم که معیار حمایت من از مدیران اجرائی،فقط توان و صداقت آنان برای خدمت به مردم است و بس و اگر کسی خلاف آن را می داند باید با مصداق اثبات کند.

اما اطمینان دارم" نه هیبت سترگ بوتک قادر به اثبات این امر است و نه قامت نحیف بوتکیان پس خوب است که به جای این فرافکنیهای بی حاصل به سبیل صداقت برگردید".

۲-اینجانب با مدد از ۲۵ سال تجارب مدیریتی و اشراف کامل بر فرایند گزینش مدیران،انتخاب فرماندار را حق قانونی استاندار و گزینش بخشداران را هم در حیطه مسئولیتهای فرماندار میدانم و با همین نگرش،از جابه جایی هیچ بخشداری جلو گیری ننموده و با انتصاب هیچ فرمانداری هم مخالفتی نداشته ام و در این راستا شنیده های متوهمانه و غیبگوئیهای ناشبانه مالک بوتک را نیز یک شوخی خنده آور می دانم تا یک واقعیت معتبر،زیرا بعضی از مدیران حوزه جنوبی استان طبیعتا در انتخابات اینجانب را همراهی نکردند اما خوشبختانه همچنان در مصادر امور اجرایی مشغول به خدمتند و تعاملات بین ما و آنان بسیار سازنده است،پس به شما توصیه می شود که:

      "    مکن باور ، سخنهای ناشنیده          شنیدن کی بود مانند دیده   "

   "   مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید    به کوه آواز خوش ده تا خوش آید  "

۳-گویا دغدغه خدمت به مردم و صداقت در اطلاع رسانی!؟ مدیر محترم را دچار تناقض گوئی نموده و به همین خاطر،دقت را فدای سرعت کرده است ، زیرا بخشداریکه به گفته ایشان،من از جابه جائیش جلوگیری کرده ام ، در حال حاضر مشغول خدمت در سمت جدید است، آقای مدیر مسئول باید از خود بپرسند که اگر بنده قدرت جلوگیری از انتصاب فرماندار دره شهر را داشته ام ، چگونه نتوانسته ام از جا به جائی بخشدار ماژین ممانعت کنم؟!

   "   گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه      به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد؟ "

بنده نیز بر خلاف قاعده منطقی که گوید:چرا دانا نهد پیش کسی سر  که پاو سر بود،پیشش برابر این جوابیه را تقدیم و ارسال نمودم ، اما قطعنا برابر ماده ۳۰ قانون مطبوعات،پیگیری این موضوع بعنوان نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی در محاکم قضائی را برای خود محفوظ میدانم.

                                                      علی عزتی

 نماینده مردم شریف شهرستانهای دهلران،دره شهر و آبدانان در مجلس شورای اسلامی


-رونوشت به تمام جرايد و سايتهاي خبري استان

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 14ماه و 3روز