مسؤولان کمک کنند ؛ ورشکستگی، حاصل زحمت گلخانه داران ایلام

احداث گلخانه براي توليد ميوه هاي خارج از فصل و همچنين گلها و گياهان زينتي از قرن 17 ميلادي در اروپا آغاز و در سالهاي اخير به

منظور استفاده بهينه از منابع خاك وآب و يا اشتغالزايي، در سراسر جهان گسترش يافته است.
اشتغالزايي بالا، مصرف آب كم و افزايش توليد در واحد سطح، از مهمترين مزيتهاي توليدات گلخانه اي نسبت به توليد در فضاي باز است. از آنجا كه در استان ايلام اين صنعت، عده اي را به اميد اشتغال وكارآفريني به خود مشغول ساخته و مشكلات آنان را دو چندان كرده، در اين زمينه پاي صحبت تني چند از گلخانه داران متضرر و مسؤولان مربوطه نشسته ايم كه از نظر مخاطبان عزيز مي گذرد.
يكي از گلخانه داران ايلامي در زمينه چالشهاي پيش رو مي گويد: در استان ايلام بين سالهاي 79 تا 82 بيش از 100 واحد تعاوني و خصوصي بدون كارشناسي اقليمي از نظر توليدات باغي و بدون آزمايش آب و خاك كه اصلي ترين و مشكل سازترين شاخص هر واحد گلخانه اي است، احداث شده و از همه بدتر اين كه به كارشناسان غيرمرتبط با اين رشته واگذار شده كه اين وضعيت گوياي اين امر است كه مسؤولان وقت بدون در نظر گرفتن عواقب كار و فقط براي بالا رفتن آمار و ارقام، اين كار را انجام داده اند.
الهه ادامه مي دهد: براي هر واحد 2 هزار متري، 25 ميليون تومان تسهيلات در نظر گرفته اند كه با اين مبلغ تنها مي توان يك گلخانه ناقص داير كرد و ضررهاي بعدي آن را با جان و دل خريد.
يكي ديگر از گلخانه داران مي گويد: در سالهاي اوليه كار كه بيمه  محصولات نداشتم، در چند دوره كشت، چندميليون ضرر كردم كه تاكنون از طرف هيچ كس و هيچ جا كمك و حمايتي صورت نگرفته است.
يكي ديگر از گلخانه داران اظهار مي دارد: كارشناسان بانك با تنگ نظري و اعتبار كم، بعد از جهاد كشاورزي، بزرگترين ضربه را به اين واحدها زده اند كه جبران ناپذير است.
وي با دلسردي خاطرنشان مي كند: بانك كشاورزي بدون در نظر گرفتن اين همه مشكلات و بدون توجه به درخواست مسؤولان استانداري، جهاد كشاورزي و تعاون، اقدام به صدور احضاريه، اخطاريه، تهديد ضامنها و ضبط اموال مي كنند.
صاحب يكي از گلخانه هاي تعطيل شده بيان مي دارد: خسارات طبيعي ناشي از برف سنگين، ميليونها تومان به اين صنعت نوپا ضرر زد كه متأسفانه تاكنون، رفع رجوع نشده است و از مسؤولان انتظار مي رود با پيگيري مجدانه و دلسوزانه، اين صنعت نوپا، حساس و ورشكسته را حمايت كنند.
مديرعامل اتحاديه گلخانه داران استان ايلام نيز مي گويد: تعداد 96 واحد گلخانه اعم از دو هزار و  هزار متري در استان وجود دارد كه از اين تعداد، تنها 10 واحد به صورت فعال و نيمه فعال مشغول فعاليت مي باشند.
امير بشار خاطرنشان مي سازد: زيان ده بودن و به دنبال آن نبود توانايي در بازپرداخت تسهيلات بانكي به تعطيلي واحدهاي گلخانه اي منجر شده است و واحدهايي كه اكنون سر پا هستند، براي پرداخت اقساط معوقه تحت فشارند.
وي نداشتن كارشناسان خبره در استان را از ديگر عوامل شكست اين صنعت نوپا در استان عنوان مي كند و مي افزايد: نبود مركز تشخيص بيماريها و آفات، تعرفه هاي سنگين آب و برق كه به صورت صنعتي اعمال مي شود و ناكافي بودن تسهيلات بانكي، از ديگر مشكلات پيش روي اين واحدهاست.
مديرعامل اتحاديه گلخانه داران استان ايلام با اشاره به اين كه براي احداث هر واحد گلخانه اي، 35 تا 40 ميليون تومان مورد نياز است، بيان مي دارد: ناكافي بودن تسهيلات بانكي به نصب نشدن تجهيزات گرمايشي و سرمايشي در اين واحدها منجر شده، حال آنكه اين امر جنبه حياتي دارد.
وي يادآور مي شود: جديد بودن علم گلخانه داري در ايلام و نبود نظارت و راهنمايي كارشناسان جهاد كشاورزي به مراحل ساخت تأسيسات و نيز كاشت و برداشت محصولات، باعث شده تمامي اين واحدها بدون كارشناسي اقليمي از طرف كارشناسان جهاد كشاورزي و آزمايشهاي آب و خاك، توسط آنها احداث شوند.
مديرعامل اتحاديه گلخانه داران استان ايلام نيز ادامه مي دهد: از آنجا كه چنين آزمايشهاي فني هرگز به ذهن متقاضيان خطور نكرده، پيامد آن احداث گلخانه در جاهايي است كه مناسب گلخانه نيست.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهادكشاورزي ايلام در اين باره مي گويد: چنانچه گلخانه داران اقدام به فعال نمودن واحدهاي توليدي خود كنند، پس از اطمينان از ادامه فعاليت آنها و با هماهنگي بانكهاي عامل، اقدامهاي لازم براي استمهال و بخشودگي جرائم ديركرد تسهيلات و ارائه تسهيلات جديد به واحدهاي فعال به عمل مي آيد.
مهندس مجيد مقصوديان، به تغيير كاربري اين واحدها اشاره كرده و بيان مي دارد: در شرايط استثنايي و با توجه به مشكلاتي كه گلخانه داران با آن روبرو هستند، با مجوز و داشتن شرايط كافي، تغيير كاربري آنها از نظر اين معاونت بلامانع است.
وي با اشاره به سرما و يخبندان سال گذشته كه باعث خسارات زيادي به گلخانه داران ايلامي شده است، بيان مي دارد: در حال پيگيري هستيم كه به واحدهايي كه سال گذشته بر اثر سرما و يخبندان بي سابقه خسارت ديده اند و هم اكنون نيز فعال هستند، كمك بلاعوض داده شود.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهادكشاورزي ايلام، عوامل ورشكستگي اين واحدها را نوپا بودن اين حرفه در كشور، فروش و واگذاري اين واحدها به افراد ناآشنا و كم انگيزه و كوتاه بودن بازپرداخت تسهيلات بانك كشاورزي عنوان مي كند.
مهندس مقصوديان، برنامه هاي اين معاونت براي بهبود اين وضعيت را در اختيار نهادن تسهيلات كافي برابر ضوابط به مجريان اين طرحها و آموزش و بازديدهاي خارج استاني براي افراد عنوان مي كند و مي افزايد: گلخانه ها با توجه به مصرف كم آب، عملكرد بالا در مقايسه با فضاي آزاد، كنترل آسان آفات و امراض و اشتغالزايي زياد از اهميت بالايي برخوردار است كه تضعيف اين صنعت، ظلم مضاعفي به اين استان خواهد بود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 3روز