شنبه 3 اسفند 1398

تشکیل ستاد مستقل مهندس موسوی در ایلام

رئيس ستاد انتخابات جبهه مشاركت ايران اسلامي منطقه ايلام با اعلام اين خبر اظهار داشت: دوستان ما در جبهه مشاركت منطقه ايلام از همان ابتداي فعاليت‌هاي انتخاباتي بنا را بر حضور فعال و اثر‌گذار در ستاد مركزي مهندس موسوي در استان گذاشته بودند بطوريكه بخشي از برنامه‌هاي سفر آقاي مهندس موسوي به استان توسط همفكران بنده طراحي و اجرا گرديد.
مهندس بگ‌نظري در ادامه افزود: پس از حضور مهندس موسوي در استان و استقبال مناسبي كه از ايشان صورت گرفت روحيه و انگيزه دوستانمان براي فعاليت در ستاد چند برابر شد اما پس از چند روز تلاش و تكاپو و بررسي اوضاع به اين نتيجه رسيديم كه روز به روز اين انگيزه در ميان برخي نيرو‌ها تنزل يافته است بطوريكه به آرامي و تدريجاً گوشه‌گيري و خانه‌نشيني را انتخاب مي‌نمايند؛ به همين دليل و با توجه به دغدغه‌اي كه در ميان اعضاي جبهه مشاركت نسبت به كانديداي آن جناب آقاي مير‌حسين موسوي و افزايش آراء ايشان در استان وجود داشت پس از برگزاري چند جلسه و بررسي ابعاد مختلف قضيه و همچنين هماهنگي با مركز در نهايت روز گذشته در جلسه فوق‌العاده حزب با اكثريت آراء مقرر شد كه جبهه مشاركت منطقه ايلام ضمن رعايت احترام و حفظ شخصيت دوستاني كه در ستاد مركزي استان مشغول به فعاليت هستند نسبت به تشكيل ستادي مستقل به منظور استفاده حداكثري از توان و ظرفيت جبهه مشاركت، فعال نمودن برخي نيرو‌هاي منزوي و خانه‌نشين يا به قولي آراء خاموش و همچنين جذب و جلب نظر برخي از افراد و گروه‌ها كه امكان فعاليت كردن با ستاد مركزي در استان و جمع شدن حول محور آنها را ندارند اقدام نمايد.
رئيس ستاد انتخابات جبهه مشاركت منطقه ايلام در پايان گفت: فعاليت‌هاي اين ستاد هيچگونه تقابل و تعارضي با ستاد مركزي استان نداشته بلكه مكمل و شايد هم بر طرف كننده برخي نقصها كه احياناً وجود داشته مي‌باشد؛ دغدغه‌ي عزيزان ما در جبهه مشاركت افزايش فعاليت‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي در سطوح مختلف جامعه و خصوصاً قشر روشنفكر و نخبگان و جلب رأي و نظر مثبت آنها نسبت به مهندس مير‌حسين موسوي كانديداي اصلاح‌طلبان مي‌باشد.
نظرات ارسال نظر