قنبری: عملکرد دولت، عامل سلب اعتماد عمومی

سخنگوي فراکسيون خط امام مجلس عملکرد دولت احمدي نژاد را عامل سلب اعتماد عمومي دانست.

به گزارش پارلمان نيوز، داريوش قنبري با بيان اين مطلب اظهار داشت با عملکرد دولت احمدي نژاد اعتماد مردم به نظام رو به سستي گذاشته و اين خطري براي نظام محسوب مي شود.

وي در ادامه افزود؛ اين انتقادات به دولت وارد است و جزء دغدغه هاي عمومي اصلاح طلبان محسوب مي شود چرا که دولت به خاطر ضعف عملکرد خود و جذب آرا در تلاش است از طريق توزيع سيب زميني آراي مردم را جلب کند.

نماينده ايلام تصريح کرد؛ ما چندين بار از طريق مجلس خواستيم از رئيس جمهور سوال داشته باشيم اما هر بار با روش هاي مختلف شاهد بوديم اين بحث به نتيجه نرسيد هرچند ابزار نظارتي مجلس ناکارآمد شده است و استيضاح رئيس جمهور و سوال از ايشان راه به جايي نمي برد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -6روز