شنبه 14 تیر 1399

رئیس ستاد انتخابات استان خبر داد: کمیته استقبال از مهندس موسوی تشکیل شد

استان ایلام- قلم: رئیس ستاد انتخابات مهندس موسوی در استان ایلام تاریخ نخستین سفر استانی وی را که به این استان انجام می شود دوشبنه 24 فروردین ماه اعلام کرد.

دکتر محمد جعفر مروارید با اعلام این خبر به خبر نگار قلم گفت: انتخاب ایلام به عنوان مقصد نخستین سفر استانی مهندس موسوی نشان دهنده عنایت ویژه ی وی به مناطق جنگی و تاریخ دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه شروع سفرهای استانی مهندس موسوی از مناطق درگیر در دفاع مقدس همچون ایلام و خوزستان حاکی از این است که ایشان در این سفرها بیش از همه چیز به بعد معنوی سفرها اهمیت می دهد اظهار کرد :شورای مرکزی ستاد انتخابات در استان کمیته استقبال از مهندس موسوی را تشکیل داده است.

دکتر مروارید از تشکیل اولین جلسه این ستاد در شب گذشته خبر داد و گفت: این ستاد با هدف ایجاد هماهنگی های لازم با مسئولین اداری و انتظامی استان و آمادگی برای تدارک برنامه های سفر و استقبال پر شور از وی تشکیل شده است.

رئیس کمیته استقبال از مهندس موسوی با اشاره به اینکه رؤسای شاخه های دانشجویی و جوانان ستاد انتخابات مشخص شده اند افزود : مهم ترین اقدامی که پس از ساماندهی فعالیتهای استقبال در دستور کار داریم ساماندهی ستادهای انتخابات در شهرستانهای استان است.

نظرات ارسال نظر